Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2133 Hôrky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu