Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2133 Hôrky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2133 Hôrky  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 74,6 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2133 Hôrky (jpg, 4,22 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2133 Hôrky  (pdf, 139 kB)