Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0874 Člnok do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0874 Člnok  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 73,4 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0874 Člnok (jpg, 2,81 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0874 Člnok  (pdf, 204 kB)