Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2155 Alúvium Starej Nitry do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2155 Alúvium Starej Nitry  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 71,7 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2155 Alúvium Starej Nitry (jpg, 6,49 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2155 Alúvium Starej Nitry (pdf, 127 kB)