Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0908 Kaltenbruk do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0908 Kaltenbruk  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 115 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0908 Kaltenbruk (jpg, 0,98 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0908 Kaltenbruk (pdf, 194 kB)