Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0909 Krížnica do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0909 Krížnica  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 78,0 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0909 Krížnica (jpg, 3,12 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0909 Krížnica (pdf, 196 kB)