Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2269 Ostrovné lúčky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2269 Ostrovné lúčky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 74,7 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2269 Ostrovné lúčky (jpg, 993 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2269 Ostrovné lúčky (pdf, 120 kB)