Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0948 Bolerázske sysľovisko do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0948 Bolerázske sysľovisko  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 69,6 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0948 Bolerázske sysľovisko (jpg, 2,26 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0948 Bolerázske sysľovisko (pdf, 121 kB)