Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0853 Chtelnické sysľovisko do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0853 Chtelnické sysľovisko do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 69,3 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0853 Chtelnické sysľovisko (jpg, 2,75 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0853 Chtelnické sysľovisko (pdf, 118 kB)