Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0876 Horná hora do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0876 Horná hora  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 68,1 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0876 Horná hora (jpg, 2,89 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0876 Horná hora (pdf, 118 kB)