Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0900 Uchánok do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0900 Uchánok do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 70,8 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0900 Uchánok (jpg, 4,07 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0900 Uchánok (pdf, 119 kB)