Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0804 Javorec do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0804 Javorec do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 67,6 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0804 Javorec (jpg, 2,93 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0804 Javorec (pdf, 121 kB)