Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2158 Modrý vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2158 Modrý vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 71,2 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2158 Modrý vrch (jpg, 2,54 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2158 Modrý vrch (pdf, 124 kB)