Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2064 Bratislavské luhy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2064 Bratislavské luhy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 100 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2064 Bratislavské luhy (jpg, 2,31 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2064 Bratislavské luhy (pdf, 209 kB)