Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0854 Kuchynské sysľovisko do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0854 Kuchynské sysľovisko do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 62,8 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0854 Kuchynské sysľovisko (jpg, 995 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0854 Kuchynské sysľovisko (pdf, 202 kB)