Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2098 Nesvadské piesky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2098 Nesvadské piesky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 65,4 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2098 Nesvadské piesky (jpg, 999 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2098 Nesvadské piesky (pdf, 120 kB)