Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0852 Váh pri Hlohovci do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0852 Váh pri Hlohovci do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 73,1 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0852 Váh pri Hlohovci (jpg, 2,88 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0852 Váh pri Hlohovci (pdf, 127 kB)