Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0902 Veterník do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0902 Veterník do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 77,3 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0902 Veterník (jpg, 2,24 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0902 Veterník (pdf, 195 kB)