Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0866 Ragačina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0866 Ragačina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 70,8 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0866 Ragačina (jpg, 2,73 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0866 Ragačina (pdf, 196 kB)