Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0878 Ladia do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0878 Ladia do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 66,8 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0878 Ladia (jpg, 2,85 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0878 Ladia (pdf, 194 kB)