Vytlačiť Poslať stránku

2. prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k 2. prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu  (pdf, 70,6 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka (jpg, 4,47 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka (pdf, 128 kB)