Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu  (pdf, 40,1 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka (jpg, 4,47 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka (pdf, 128 kB)

 

 

 

Pozvánka k 2. prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu