Vytlačiť Poslať stránku

Oznámenie o výsledkoch výberového konania

 

Oznámenie
o výsledku výberového konania zrealizovaného dňa 23. septembra 2016 na obsadenie pozície

► generálny riaditeľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom v Banskej Štiavnici.
     Ing. Stanislav Gáborík vo výberovom konaní uspel. Umiestnil sa na 1. mieste.