Vytlačiť Poslať stránku

Oznámenie o výsledkoch výberového konania

 

Oznámenie o výsledku

Dňa 31. januára 2017 sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu predseda Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik so sídlom v Bratislave.
Po zhodnotení výsledkov výberového konania výberová komisia zaujala nasledovné stanovisko:

Ing. Marián Molnár „vyhovel“ stanoveným požiadavkám výberového konania a obsadil 1. miesto.

Oznámenie o výsledku

Dňa 31. januára 2017 sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu člen Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik so sídlom v Bratislave.
Po zhodnotení výsledkov výberového konania výberová komisia zaujala nasledovné stanovisko:

Tibor Fonód „vyhovel“ stanoveným požiadavkám výberového konania a obsadil 1. miesto.

Ing. Juraj Kurucár   „vyhovel" stanoveným požiadavkám výberového konania a obsadil 2. miesto