Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Oznámenie o výsledkoch výberového konania

OOznámenie

výsledku z výberového konania, uskutočneného dňa 7. novembra 2017 na obsadenie pozície generálny riaditeľ príspevkovej

organizácie SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA so sídlom v Banskej Bystrici.


- Ing. Matej Ovčiarka vyhovel kritériám výberového konania.