Vytlačiť Poslať stránku

Oznámenie o výsledkoch výberového konania

Oznámenie o výsledku


Dňa 1. marca 2017 sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu riaditeľ Environmentálneho fondu.
Po zhodnotení výsledkov výberového konania výberová komisia zaujala nasledovné stanovisko:


Mgr. Peter Kalivoda„vyhovel“ stanoveným požiadavkám výberového konania a obsadil 1. miesto.