Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Oznámenie o výsledkoch výberového konania

Oznámenie

o výsledku výberových konaní, ktoré sa uskutočnili dňa 20. februára 2018 na obsadenie pozícií:

predseda Dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, ŠTÁTNY PODNIK so sídlom v Banskej Štiavnici. Vo výberovom konaní uspel
Ing. Ján Brondoš,

člen Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK so sídlom v Bratislave. Vo výberovom konaní uspel Mgr. Martin Horňák.