Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

dočasná štátna služba, hlavný štátny radca

Štátna služba
Podľa § 22 a § 23 zákona číslo 400/2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Predpisov služobný úrad Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky obsadzuje štátnozamestnanecké miesta:

  • 1. Výberovým konaním:
    • a) zo štátnych zamestnancov a z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu (vonkajšie výberové konanie), alebo
    • b) zo štátnych zamestnancov v príslušnom služobnom úrade (vnútorné výberové konanie)
  • 2. Výberom
    • a) z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu,
    • b) zo štátnych zamestnancov.

– aktuálne pracovné príležitosti