Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vytlačiť Poslať stránku

Príspevkové organizácie

Slovenská agentúra životného prostredia  www.sazp.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav  www.shmu.sk

Výskumný ústav vodného hospodárstva  www.vuvh.sk

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  www.sguds.sk

Zoologická záhrada www.zoobojnice.sk

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  www.smopaj.sk

Slovenské banské múzeum  www.muzeumbs.sk

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  www.sopsr.sk