Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ing. Norbert Kurilla, PhD.

Štátny tajomník I.

e-mail: Ing. Norbert Kurilla, PhD.
tel.: +421 2 5956 2087

ŽIVOTOPIS

Stav: ženatý, 2 deti

Vzdelanie:

 • 29. jún 2009 – 11. júl 2009 Certifikát pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) 
  Odborný kurz pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie, Keňa a Joensuu Univezity. september
 • 2003 – september 2007 Philosophiae doctor (PhD.) špecializácia - medzinárodné ekonomické vzťahy, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • 2. november 2005 – 28. február 2006 Certifikát (doktorandské štipendium), Gent University, Jean Monnet Centre of Excellence, Gent, Belgické kráľovstvo
 • 5. jún 2005 – 18. jún 2005 Certifikát (odborné riadenie EÚ politík), Clingendael Inštitút medzinárodných vzťahov, Haag, Holandsko september
 • 2000 – jún 2003 Inžinier (medzinárodné vzťahy), Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave február
 • 2002 – august 2002 Certifikát (Ázijský študijný program, bilaterálny výmenný program; špecializácia na environmentálnu ekonómiu, medzinárodný obchod v juhovýchodnej Ázii, kórejský jazyk a kultúru), Sejong University, Seoul, Kórejská republika

 

Doterajšie zamestnanie:

 • 1. február 2016 – marec 2016 Vedúci oddelenia - životné prostredie a zmena klímy, Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii, Brusel
 • 1. august 2014 – 31. január 2016 Generálny riaditeľ Sekcie environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR
 • 1. apríl 2007 – 31. júl 2014 Environmentálny atašé do 2012 a od 2012 druhý tajomník, Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii, Brusel
 • 15. október 2003 – 31. marec 2007 Hlavný štátny radca, Odbor záležitosti EÚ, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Jazykové znalosti:

Cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, poľský jazyk, kórejský jazyk