Vytlačiť Poslať stránku

Archív

Dokumenty:

Schválený rozpočet kapitoly MŽP SR na rok 2004 (pdf, 208,5kB)

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2004 (pdf, 191kB)

Návrh záverečného účtu Ministerstva životného prostredia SR za rok 2006 (zip, 26.9MB)

Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre na roky 2007 až 2009 z hľadiska programového rozpočtovania (pdf, 1.11 MB)

POKYN ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 22. decembra 2005 č. 6/2005- 8, o finančnom riadení a finančnej kontrole na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (pdf, 188kB)