Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2018

Výskumný ústav vodného hospodárstva 

 

Slovenský hydrometeorologický ústav

 

Slovenská agentúra životného prostredia

 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

  

Národná zoo Bojnice

 

Štátna ochrana prírody SR

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra