Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2006

  • Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica (2006)
  • Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava (2006)
  • Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš (2006)
  • Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica (2006) 
  • Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava (2006)
  • Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava (2006)
  • ZOO Bojnice (2006)