Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vedenie rezortu

Ing. László Sólymos

Minister

Ing. László Sólymos
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2306


Ing. Norbert Kurilla, PhD.

Štátny tajomník I.

Ing. Norbert Kurilla, PhD.
email:
telefón: +421 2 5956 2087


JUDr. Boris Susko, PhD.

Štátny tajomník II.

JUDr. Boris Susko, PhD.
e-mail:
Telefón: +421 2 5956 2491


JUDr. Ľubomíra Kubišová

Generálna tajomníčka služobného úradu

JUDr. Ľubomíra Kubišová
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2020
fax: +421 2 5956 2389


Zoznam zamestnancov:

1.1. Kancelária ministra

1.1.1. Sekretariát ministra

1.1.2. Odbor komunikácie

1.1.3. Odbor zahraničných stykov a protokolu

1.1.4. Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

1.4. Kancelária štátneho tajomníka I.

1.6. Kancelária štátneho tajomníka II.

1.11. Kancelária generálneho tajomníka