Vytlačiť Poslať stránku

Vedenie rezortu

Minister

Ing. László Sólymos

Ing. László Sólymos
e-mail: minister@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2306

Štátny tajomník I.

Ing. Norbert Kurilla, PhD.

Ing. Norbert Kurilla, PhD.
email: statny.tajomnik1@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2087

 

 

Štátny tajomník II.

JUDr. Boris Susko, PhD.

JUDr. Boris Susko, PhD.
e-mail:
Telefón: +421 2 5956 2491

Vedúca služobného úradu

JUDr. Ľubomíra Kubišová 

JUDr. Ľubomíra Kubišová
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2020
fax: +421 2 5956 2389


 

Kancelária ministra

Ľubica Kováčová, M.A., generálna riaditeľka kancelárie ministra
e-mail:
telefon: +421 2 5956 2784

Sekretariát ministra

Andrea Perhácsová, Mgr., vedúca sekretariátu ministra
e-mail:
telefon: +421 2 5956 2782, +421 2 59592306

Odbor komunikácie

Tomáš Ferenčák, Mgr., hovorca, riaditeľ odboru

e-mail: 
telefon: +421 2 5956 2713, 0905 886 769>

 

Oddelenie zahraničných stykov a protokolu

 

Tibor Balberčák, Mgr., vedúci oddelenia 
e-mail: 
telefon: +421 2 5956 2470

 

Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

 

Eva Boďová, PhDr., vedúca oddelenia 
e-mail: 
telefon: +421 2 5956 2462

 

Kancelária štátneho tajomníka I.

Tatiana László, Mgr., vymenovaná na zastupovanie riaditeľa kancelárie štátneho tajomníka I.
e-mail:
telefón: +421 2 59562393

 

Kancelária štátneho tajomníka II.

Martina Rakovická, Mgr., riaditeľka kancelárie štátneho tajomníka II.
e-mail:
telefón: +421 2 59562789

 

Kancelária vedúcej služobného úradu

Soňa Dobšovičová, Mgr. riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu
e-mail:
telefón: +421 2 59562380Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov

Milan Chrenko, Mgr. MSc., generálny riaditeľ sekcie
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2001
fax: +421 2 5956 2132

Zoznam zamestnancov sekcie nájdete tu.

 

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

Rastislav Rybanič, Mgr., generálny riaditeľ sekcie
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2160
fax:+421 2 5956 2533

Zoznam zamestnancov sekcie nájdete tu.

 

Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia

Gabriela Fischerová, Ing., generálna riaditeľka sekcie 
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2581

Zoznam zamestnancov sekcie nájdete tu.

 

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Alexandra Magulák, Mgr., generálna riaditeľka sekcie 
e-mail:
telefón: +421 906 314 400

Zoznam zamestnancov sekcie nájdete tu.

 

Sekcia vôd

Vladimír Novák, Ing., generálny riaditeľ sekcie 
e-mail:
telefón: +421 2 5980 6101
Fax: +421 2 5980 6202

Zoznam zamestnancov sekcie nájdete tu.

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Filip Macháček, Ing., vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie

e-mail:
telefón:
fax:

Zoznam zamestnancov sekcie nájdete tu.

 

Sekcia legislatívy a práva

Daniela Medžová, JUDr., generálna riaditeľka sekcie
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2128

Zoznam zamestnancov sekcie nájdete tu.

 

Sekcia geológie a prírodných zdrojov

Vlasta Jánová, RNDr., generálna riaditeľka sekcie  
e-mail:
telefón: +421 2 5778 3114
fax: +421 2 5778 3218

Zoznam zamestnancov sekcie nájdete tu.

 

Sekcia ekonomiky

Renáta Hlavenková, Ing., vymenovaná na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie  
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2117
fax: +421 2 5956 2224

Zoznam zamestnancov sekcie nájdete tu.

 

 

Zoznam zamestnancov v abecednom radení:

Titul  Meno  Priezvisko  Telefón  E-mail  Zaradenie v organizačnej štruktúre 
Mgr. Tibor  Balberčák +421 2 59562470 Oddelenie zahraničných stykov a protokolu
PhDr. Eva Boďová +421 2 59562462 Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Mgr.

Michal Cákoci +421 2 59562471 Odbor komunikácie
Mgr. Tomáš Ferenčák

+421 2 59562713         0905 886 769

Odbor komunikácie
PhDr. Danica Filová +421 2 59562213 Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy
PhDr. Dana Gregorová +421 2 59562702 Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy
Mgr. Svetlana Hlaváčová +421 2 59562020 Kancelária vedúcej služobného úradu
Ing. Milan Hnilica +421 2 59562359 Kancelária ministra
Ing. Adam Holec +421 2 59562375 Oddelenie zahraničných stykov a protokolu
Mgr. Silvia Hosťovecká

+421 2 59562562

+421 2 59592306

Sekretariát ministra
Ing. Klaudia Karelová +421 2 59562373 Oddelenie zahraničných stykov a protokolu
M.A. Ľubica Kováčová +421 2 59562784 Kancelária ministra
Jakub Kuruc +421 2 59562192 Odbor komunikácie
Alena Lukáčiková +421 2 59562087 Kancelária štátneho tajomníka I.
Mgr.  Alena  Matoková  +421 2 59562490    Kancelária štátneho tajomníka II. 
Mgr. Július Orosz +421 2 59562411 Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy
Mgr. Andrea Perhácsová

+421 2 59562782

+421 2 59592306

Sekretariát ministra
Mgr., PhD. Daniela Piskáčková +421 2 59562706 daniela.piskackova@enviro.gov.sk Kancelária vedúcej služobného úradu
Bc. Silvia Rózsárová +421 2 59562141 silvia.rozsarova@enviro.gov.sk Sekretariát ministra
Ing. Filip Salus +421 2 59562152 filip.salus@enviro.gov.sk Odbor komunikácie
Mgr. Zuzana Sivičeková +421 2 59562020 zuzana.sivicekova@enviro.gov.sk Kancelária vedúcej služobného úradu
Mgr. Szilvia Szabó

+421 2 59562781

+421 2 59562784

szilvia.szabo@enviro.gov.sk Sekretariát ministra