Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia vôd

4. Sekcia vôd (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
  NOVÁK VLADIMÍR Ing., generálny riaditeľ sekcie, miestnosť: 304a, tel.: 59806101, 
  BIELIKOVÁ BEÁTA Mgr., asistentka, miestnosť: 304, tel.: 59806102, 
  VRÁTNICA - INFORMÁTOR NÁBREŽIE Ľ. SVOBODU 5 , , miestnosť: , tel.: 59343111,
4.1. Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
  GAÁLOVÁ ANNA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 320a, tel.: 59806107; 0908799939, 
  ALBERTYOVÁ BEATRIX Ing., , miestnosť: 317, tel.: 59806228, 
  BEKEROVÁ LÝDIA Ing., , miestnosť: 316, tel.: 59806230; 59343257; 0915749661, 
  FARKAŠOVÁ KVĚTOSLAVA Ing., , miestnosť: 322, tel.: 59806220, 
  HREHOROVSKÁ JANA , sekretariát, miestnosť: 320, tel.: 59806108; 59343393, fax: 59806208, 
  MINAROVIČ KAROL Ing., , miestnosť: 316, tel.: 59806231; 59343257, 
  RECHTOROVIČOVÁ OĽGA Ing., , miestnosť: 318, tel.: 59806222, 
  SEDLÁŘOVÁ MIRIAM Ing., , miestnosť: 322, tel.: 59806227; 59343262, 
  SENKOVÁ HELENA Ing., , miestnosť: 318, tel.: 59806223, 59343259, 
  SLEZÁK TOMÁŠ Mgr., , miestnosť: 322, tel.: 59806229, 
4.1.1. Oddelenie štátnej správy rybárstva (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
  DOBIAŠ TIBOR Ing., vedúci oddelenia, miestnosť: 323, tel.: 59806221; 0908793465, 
  GALANDA DANIEL Bc., , miestnosť: 219, tel.: 59806235, 0905251031, 
  HAUSMAN MAREK Ing., , miestnosť: 417, tel.: 59343222, 
4.2. Odbor strategického vodného plánovania (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
  VIKUKELOVÁ VIERA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 316, tel.: 59806105; 59343217; 0905943682, 
  BULÁK PETER Ing., , miestnosť: 306, tel.: 59806203, 
  HORVÁT OLIVER Mgr., PhD., , miestnosť: 306, tel.: 59806205, 
  KARASOVÁ KATARINA Bc., , miestnosť: 315, tel.: 59806106; 59343283, fax: 59806206, 
  KELNAROVÁ ZDENKA Ing., , miestnosť: 416a, tel.: 59343375; 0905998033, fax: 59806206, 
  KOŠOVSKÝ PETER Ing., , miestnosť: 219a, tel.: 59806218, 59343334; 0905668039, 
  STRELKOVÁ ĽUDMILA Ing., , miestnosť: 220, tel.: 59806226, 59343385, 
4.3. Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
  BARTALOVÁ ZDENKA , sekretariát, miestnosť: 311, tel.: 59806104; 59343378, fax: 59806204, 
  GALLÉOVÁ IVICA Ing., , miestnosť: 308, tel.: 59806213; 0908782564, fax: 59806204, ivica.galleova@enviro.gov.sk
  HABOVŠTIAKOVÁ PAULA Mgr., , miestnosť: 307, tel.: 59806217, paula.habovstiakova@enviro.gov.sk
  HAPČO MIROSLAV Ing., , miestnosť: 307, tel.: 59806216, miroslav.hapco@enviro.gov.sk
  PALKOVIČOVÁ ANDREA Ing., , miestnosť: 308, tel.: 59806215, andrea.palkovicova@enviro.gov.sk
  ŠIATKOVSKÝ JURAJ Ing., vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru, miestnosť: 311, tel.: 59806104, juraj.siatkovsky@enviro.gov.sk