Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia vôd

Generálny riaditeľ sekcie


Vladimír Novák, Ing. 
generálny riaditeľ
e-mail:
telefón: +421 2 5980 6101
Fax: +421 2 5980 6202

Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva

Anna Gaálová, Ing.
e-mail: 
telefón: +421 2 5980 6107
fax: +421 2 5980 6208

Oddelenie štátnej správy a rybárstva

Tibor Dobiaš, Ing.
e-mail:
telefón: +421 2 5980 6221
fax: +421 2 5980 6208

Odbor strategického vodného plánovania

Viera Vikukelová, Ing.
e-mail:
telefón: +421 2 5980 6105
fax: +421 2 5980 6206

Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami

Juraj Šiatkovský, Ing.

e-mail:  
telefón: +421 2 5980 6104

  

Zoznam zamestnancov v abecednom radení:

Titul Meno Priezvisko Telefón e-mail Zaradenie v organizačnej štruktúre
Ing. Beatrix Albertyová +421 2 59806228 Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva
Zdenka Bartalová +421 2 59806104 Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodnami
Ing. Lýdia Bekerová +421 2 59806230 Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva
Mgr. Beáta Bieliková +421 2 59806102 Sekcia vôd
Ing. Peter Bulák +421 2 59806203 Odbor strategického vodného plánovania
Ing. Tibor Dobiaš +421 2 59806221 Oddelenie štátnej správy rybárstva
Ing. Kvetoslava Farkašová +421 2 56806220 Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva
Ing. Anna Gaálová +421 2 59806107 Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva
Bc. Daniel Galanda +421 2 59806235 Oddelenie štátnej správy rybárstva
Ing. Ivica Galléová +421 2 59806213 Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami
Mgr. Paula Habovštiaková +421 2 59806217 Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami
Ing. Miroslav Hapčo +421 2 59806216 Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami
Ing. Marek Hausman +421 2 59343 222 Oddelenie štátnej správy rybárstva
Mgr. Oliver Horvát, PhD. +421 2 59806205 Odbor strategického vodného plánovania
Jana Hrehorovská +421 2 59806108 Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva
Bc. Katarína Karasová +421 2 59806106 Odbor strategického vodného plánovania
Ing. Zdenka Kelnarová +421 2 59343375 Odbor strategického vodného plánovania
Ing. Peter Košovský +421 2 59806218 Odbor strategického vodného plánovania
Ing. Božena Jacko Lysáková +421 2 59806211 Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami
Ing. Karol Minarovič +421 2 59806232 Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva
Ing. Vladimír Novák  +421 2 59806101   Sekcia vôd
Ing. Andrea Palkovičová +421 2 59806215 Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami
Ing. Miriam Sedlářová +421 2 59806227 Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva
MSc. Liliana Rástocká +421 2 59806426 Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami
Ing. Oľga Rechtorovičová +421 2 59806222 Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva
Ing. Helena Senková +421 2 59806223 helena.senkova@enviro.gov.sk Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva
Mgr. Tomáš Slezák +421 2 59806229 tomas.slezak@enviro.gov.sk Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva
Ing. Ľudmila Strelková +421 2 59806226 ludmila.strelkova@enviro.gov.sk Odbor strategického vodného plánovania
Ing. Juraj Šiatkovský +421 2 59806104 Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami
Ing. Viera Vikukelová +421 2 59806105 Odbor strategického vodného plánovania