Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

 

6. Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
  ŠRÁMKOVÁ OĽGA , asistentka, miestnosť: 410C, tel.: 59562161, fax: 59562533, 
  CHRENKO MILAN Mgr., MSc., poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie, miestnosť: 311, tel.: 59562327, 
6.1. Odbor ochrany prírody a krajiny (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
  DURKOŠOVÁ JANA RNDr., riaditeľka odboru, miestnosť: 415, tel.: 59562211; 0917235113, 
  CSONTOS ŠIMOŇÁKOVÁ ZLATICA Mgr., , miestnosť: 420, tel.: 59562357, 
  HRABKOVSKÝ BRANISLAV Mgr., PhD., , miestnosť: 422, tel.: 59562203, 0905998034, 
  JANECOVÁ JANA RNDr., , miestnosť: 421b, tel.: 59562551, 
  KUŠÍKOVÁ ADRIANA Mgr., PhD., , miestnosť: 421, tel.: 59562558, 
  PAVLÍKOVÁ MARTA , sekretariát, miestnosť: 413, tel.: 59562646, 
  STAŠOVÁ SIMONA Mgr., , miestnosť: 421b, tel.: 59562311, 
  ZUBKOVÁ KATARÍNA Mgr., , miestnosť: 422, tel.: 59562322, 
6.2. Odbor ochrany biodiverzity a CITES (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
  BLATNICKÁ MARTINA Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 412, tel.: 59562422, 
  BACHÁROVÁ ĽUBICA Mgr., , miestnosť: 417, tel.: 59562270, 
  KMECOVÁ DANA Mgr., , miestnosť: 417, tel.: 59562170, fax: 59562533, 
  KMECOVÁ KATARINA Ing., , miestnosť: 444, tel.: 59562147, 
  MAŇKA PETER Ing., PhD., , miestnosť: 414, tel.: 59562413, 0917607199, 
  POSPÍŠILOVÁ DARINA Mgr., , miestnosť: 416, tel.: 59562189, 
  RUSNÁKOVÁ SILVIA Mgr., , miestnosť: 417, tel.: 59562466, 0917240178, 
  VIESTOVÁ EVA RNDr., PhD., , miestnosť: 419, tel.: 59562546, 
6.3. Odbor štátnej správy ochrany prírody (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
  JAMBOROVÁ LENKA Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 418, tel.: 59562334, 
  HALADEKOVÁ ANNA Bc., asistentka, miestnosť: 423, tel.: 59562201, 
  BELANOVÁ GABRIELA Ing., , miestnosť: 444, tel.: 59562444, gabriela.belanova@enviro.gov.sk
  GREGÁŇ PETER Mgr., , miestnosť: 420, tel.: 59562171, peter.gregan@enviro.gov.sk
  KUTLÍK MICHAL JUDr., , miestnosť: 422, tel.: 59562205, michal.kutlik@enviro.gov.sk
  KVAŠŠAY DANIEL Ing., , miestnosť: 418, tel.: 59562169, Daniel.Kvassay@enviro.gov.sk