Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

6. Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

6.1. Odbor ochrany prírody a krajiny (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

6.2. Odbor ochrany biodiverzity a CITES (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

6.3. Odbor štátnej správy ochrany prírody (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)