Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

Generálny riaditeľ sekcie

Rastislav Rybanič

Rastislav Rybanič, Mgr.
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2160
fax:+421 2 5956 2533

 

Odbor ochrany prírody a krajiny

Jana Durkošová, RNDr.
e-mail:
telefón:+421 2 59562211
fax: +421 2 5956 2533

 

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Lenka Jamborová, Mgr.
e-mail:
telefón:+421 2 5956 2334
fax:+421 2 5956 2552

 

Odbor ochrany biodiverzity a CITES

Martina Blatnická, Mgr.
e-mail:
telefón:+421 2 5956 2422

 

Zoznam zamestnancov v abecednom radení:

Titul Meno Priezvisko Telefón e-mail Zaradenie v organizačnej štruktúre
RNDr. Ladislav Ambróš

+421 2 5956 2242

Odbor ochrany prírody a krajiny
Mgr. Ľubica Bachárová +421 2 5956 2270 Odbor ochrany biodiverzity a CITES
Mgr. Martina Blatnická +421 2 5956 2422 Odbor ochrany biodiverzity a CITES
Mgr. Zlatica Csontos Šimoňáková +421 2 5956 2357 Odbor ochrany prírody a krajiny
RNDr. Jana Durkošová +421 2 5956 2211 Odbor ochrany prírody a krajiny
Mgr. Peter Gregáň +421 2 5956 2171 Odbor štátnej správy ochrany prírody
Bc. Anna Haladeková +421 2 5956 2201 Odbor štátnej správy ochrany prírody
Mgr., PhD. Branislav Hrabkovský +421 2 5956 2203 Odbor ochrany prírody a krajiny
Mgr. Lenka Jamborová +421 2 5956 2334 Odbor štátnej správy ochrany prírody
Ing. Peter Jančo +421 2 5956 2253 Odbor ochrany prírody a krajiny
RNDr. Jana Janecová +421 2 5956 2551 Odbor ochrany prírody a krajiny
Mgr. Dana Kmecová +421 2 5956 2170 Odbor ochrany biodiverzity a CITES
Ing. Katarína Kmecová +421 2 5956 2147 Odbor štátnej správy ochrany prírody
Mgr., PhD. Adriana Kušíková +421 2 5956 2558 Odbor ochrany prírody a krajiny
Ing. Daniel Kvaššay +421 2 5956 2169 Odbor štátnej správy ochrany prírody
Ing., PhD. Peter Maňka +421 2 5956 2413 Odbor ochrany biodiverzity a CITES
Marta Pavlíková +421 2 5956 2646 Odbor ochrany prírody a krajiny
Mgr. Darina Pospíšilová +421 2 5956 2189 Odbor ochrany biodiverzity a CITES
Mgr. Silvia Rusnáková +421 2 5956 2466 Odbor ochrany biodiverzity a CITES
Mgr. Rastislav Rybanič +421 2 5956 2160 Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
Mgr. Simona Stašová +421 2 5956 2311 Odbor ochrany prírody a krajiny
Ing. Gabriela Špureková +421 2 5956 2444 Odbor štátnej správy ochrany prírody
Oľga Šrámková +421 2 5956 2161 olga.sramkova@enviro.gov.sk Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
Mgr. Romana Uhrinová +421 2 5956 2204 romana.uhrinova@enviro.gov.sk Odbor štátnej správy ochrany prírody
Mgr., PhD. Eva Viestová +421 2 5956 2546 eva.viestova@enviro.gov.sk Odbor ochrany biodiverzity a CITES
Ing. Lucia Vlčková +421 2 5956 2547 lucia.vlckova@enviro.gov.sk Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
Mgr. Katarína Zubková +421 2 5956 2322 katarina.zubkova@enviro.gov.sk Odbor ochrany prírody a krajiny