Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia geológie a prírodných zdrojov

Generálna riaditeľka sekcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlasta Jánová, RNDr.           
e-mail:
telefón: +421 2 5778 3114
fax: +421 2 5778 3218

Odbor geológie

Ivan Mesarčík, Mgr.
riaditeľ odboru
e-mail:
telefón: +421 2 5778 3105
fax: +421 2 5778 3218

Odbor environmnetálnej geológie

Zuzana Hlôšková Mgr.
riaditeľka odboru
e-mail: zuzana.hloskova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5778 3223
fax: +421 2 5778 3218

Odbor štátnej geologickej správy

Viera Maťová, RNDr.
riaditeľka odboru
e-mail:
telefón: +421 2 5778 3107
fax: +421 2  5778 3208

 

Zoznam zamestnancov v abecednom radení:

Titul Meno Priezvisko Telefón e-mail Zaradenie v organizačnej štruktúre
RNDr. Boris Antal +421 2 57783205 Odbor geológie
Mgr. Jana Antošová +421 2 57783225 Odbor štátnej geologickej správy
Anna Balážová +421 2 57783219 Odbor environmentálnej geológie
RNDr. Erika Beňáková +421 2 57783228 Odbor štátnej geologickej správy
Mgr. Beáta Bieliková  +421 2 57783106 Odbor geológie
Marcela Bieliková  +421 2 57783108 Odbor štátnej geologickej správy
RNDr. Blanka Danková  +421 2 57783217 Odbor environmentálnej geológie
Mgr. Tomáš Doboš +421 2 57783230 Odbor geologickej správy
RNDr. Milan Fabian +421 2 57783146 Odbor geológie
Ing. Barbora Halašková  +421 2 57789213 Odbor geológie
RNDr. Roman Hangáč +421 2 57783212 Odbor geológie
Mgr. Mária Herichová  +421 2 57783143 Odbor geológie
RNDr. Katarína Házyová +421 2 57783214 Odbor environmentálnej geológie
Mgr. Zuzana Hlôšková +421 2 57783223 Odbor environmentálnej geológie
RNDr. Anna Hodermarská +421 2 57783215 Odbor štátnej geologickej správy
JUDr. Tomáš Hrvol  +421 2 57783226 Odbor štátnej geologickej správy
RNDr. Vlasta Jánová +421 2 57783114 Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Mgr. Kristína Jurištová  +421 2 57783221 Odbor environmentálnej geológie
Zdenka Konečná +421 2 57783114 Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Mgr., PhD. Lenka Kralovičová +421 2 57783202 Odbor environmentálnej geológie
RNDr. Monika Lipovská +421 2 57783227 Odbor štátnej geologickej správy
Mgr., PhD. Zuzana Lukoťková  +421 2 57783207 Odbor geológie
Mgr. Vladimír Malý  +421 2 57783203 vladimír.maly@enviro.gov.sk Odbor environmentálnej geológie
RNDr. Viera Maťová  +421 2 57783107 Odbor štátnej geologickej správy
Mgr. Ivan Mesarčík +421 2 57783105 Odbor geológie
RNDr. Anna Pereszlényiová  +421 2 57783221 Odbor geológie
Ing. Katarína Pribišová  +421 2 57783108 katarina.pribisova@enviro.gov.sk Odbor štátnej geologickej správy
Lýdia Szücsová +421 2 57783229 lydia.szucsova@enviro.gov.sk Odbor štátnej geologickej správy
Mgr. Rudolf Štefančík +421 2 57783232 rudolf.stefancik@enviro.gov.sk Odbor štátnej geologickej správy
Ing. Klaudia Vargová +421 2 57783 klaudia.vargova@enviro.gov.sk Odbor environmentálnej geológie
Mgr., PhD. Peter Vojtko  +421 2 57783210 peter.vojtko@enviro.gov.sk Odbor geológie