Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia ekonomiky

Generálny riaditeľ sekcie

Renáta Hlavenková, Ing., vymenovaná na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2305

Odbor rezortného rozpočtu

Jana Kauzalová, Ing. 
e-mail:  
telefón: +421 2 5956 2714

Odbor správy majetku

 

 

Odbor účtovníctva

Silvia Krafčíková, Ing.
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2209

Zoznam zamestnancov v abecednom radení:

Titul Meno Priezvisko Telefón e-mail Zaradenie v organizačnej štruktúre
Silvia Fančovičová +421 2 59562181 Odbor účtovníctva
Ing. Vladimíra Gavačová +421 2 59562180 Odbor účtovníctva
Mgr. Beáta Hainzlová +421 2 59562519 Odbor rezortného rozpočtu
Ing. Renáta Hlavenková   +421 2 59562305 Odbor správy majetku štátu
Mgr. Erika Horváthová +421 2 59562525 Odbor účtovníctva
Mgr. Eva Hôžďalová  +421 2 59562445

Odbor rezortného rozpočtu
Milena Jelinková +421 2 59562183 Odbor účtovníctva
Ing. Jana Kauzalová +421 2 59562714 Odbor rezortného rozpočtu
Ing. Ľubica Klučková +421 2 59562536 Odbor rezortného rozpočtu
Ing. Bibiána Kojnoková  +421 2 59562519 bibiana.kojnokova@enviro.gov.sk Odbor rezortného rozpočtu
Mgr. Kristína Kovács  +421 2 59562123 kristina.kovacs@enviro.gov.sk Odbor správy majetku štátu
Ing. Silvia Krafčíková +421 2 59562209 Odbor účtovníctva
Mgr. Alena Martošová  +421 2 59562217 Odbor správy majetku štátu

Mgr.

Lukáš Mato  +421 2 59562282 Odbor správy majetku štátu
Mgr. Lucia Plaštiaková  +421 2 59562216 Odbor správy majetku štátu
Ing. Anna Prostredná +421 2 59562326 Odbor účtovníctva
Ing. Jana Roskošová +421 2 59562377 Odbor rezortného rozpočtu
Ing. Mária Stachovičová +421 2 59562527 Odbor rezortného rozpočtu
Mária Starovecká  +421 2 59592999 Sekcia ekonomiky
Ing. Zuzana Suchoňová +421 2 59562231 Odbor účtovníctva
Andrea Valovičová +421 2 59562703 andrea.valovicova@enviro.gov.sk Odbor účtovníctva
Zuzana Váleková +421 2 59562530 zuzana.valekova@enviro.gov.sk Odbor účtovníctva
Ing. Magdaléna Veselá  +421 2 59562182 magdalena.vesela@enviro.gov.sk Odbor správy majetku štátu