Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia ekonomiky

8. Sekcia ekonomiky 
  HLAVENKOVÁ RENÁTA Ing., generálna riaditeľka sekcie, miestnosť: 166, tel.: 59562305, 
  STAROVECKÁ MÁRIA , sekretariát, miestnosť: 167, tel.: 59562999, 
8.1. Odbor rezortného rozpočtu
  KAUZALOVÁ JANA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 154, tel.: 59562714, 0905943489, 
  HÔŽĎALOVÁ EVA Mgr., asistentka, miestnosť: 165, tel.: 59562445, 
  KLUČKOVÁ ĽUBICA Ing., , miestnosť: 161, tel.: 59562536, 
  KOJNOKOVÁ BIBIÁNA Ing., , miestnosť: 147, tel.: 59562519, 
  ROSKOŠOVÁ JANA Ing., , miestnosť: 155, tel.: 59562377, 
  STACHOVIČOVÁ MÁRIA Ing., , miestnosť: 161, tel.: 59562527, 
8.2. Odbor účtovníctva 
  KRAFČÍKOVÁ SILVIA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 164, tel.: 59562209; 0905477348, 
  HÔŽĎALOVÁ EVA Mgr., asistentka, miestnosť: 165, tel.: 59562445, 
  FANČOVIČOVÁ SILVIA Bc., , miestnosť: 162, tel.: 59562181, 
  FLORIANOVÁ GABRIELA Ing., , miestnosť: 151, tel.: 59562326, 
  GAVAČOVÁ VLADIMÍRA Ing., , miestnosť: 151, tel.: 59562180, 
  HORVÁTHOVÁ ERIKA Mgr., , miestnosť: 110, tel.: 59562525, 
  JELINKOVÁ MILENA , , miestnosť: 151, tel.: 59562183, 
  MIHAĽOVÁ JANA Mgr., evidencia pracovných ciest a obstarávanie leteniek, miestnosť: 153, tel.: 59562458, 
  SUCHOŇOVÁ ZUZANA Ing., , miestnosť: 163, tel.: 59562231, 0908762951, 
  VÁLEKOVÁ ZUZANA , , miestnosť: 151, tel.: 59562530, 
  VALOVIČOVÁ ANDREA , , miestnosť: 152, tel.: 59562703, 
8.3. Odbor správy majetku štátu 
  KOVÁCS KRISTÍNA Mgr., vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru, miestnosť: 230, tel.: 59562123, 
  MARTOŠOVÁ ALENA Mgr., , miestnosť: 227, tel.: 59562217, alena.martosova@enviro.gov.sk
  MATO LUKÁŠ JUDr., , miestnosť: 230, tel.: 59562282, lukas.mato@enviro.gov.sk
  PLAŠTIAKOVÁ LUCIA Mgr., , miestnosť: 227, tel.: 59562216, lucia.plastiakova@enviro.gov.sk
  VESELÁ MAGDALÉNA Ing., , miestnosť: 227, tel.: 59562182, magdalena.vesela@enviro.gov.sk