Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

10. Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
  MACHÁČEK FILIP Ing., generálny riaditeľ sekcie, miestnosť: 509, tel.: 59562350, 
  MIŠOVIČOVÁ OĽGA , asistentka generálneho riaditeľa, miestnosť: 509, tel.: 59562351, 
1.7. Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
  NIŽŇANSKÝ GABRIEL RNDr., riaditeľ odboru, miestnosť: 519a, tel.: 59562516; 0905680873, 
  BENOVICSOVÁ JANA Mgr., , miestnosť: 517, tel.: 59562510, 
  JEDINÁ KATARÍNA , sekretariát, miestnosť: 519, tel.: 59562548, 
  JUHÁS DÁVID Mgr., , miestnosť: 504, tel.: 59562449, 
  KOLOČÁNYOVÁ ZUZANA Mgr., , miestnosť: 530, tel.: 59562232, 
  KUČERAVÝ ANDREJ Mgr., , miestnosť: 531, tel.: 59562030, 
  LUCIAK MILAN Ing., , miestnosť: 530, tel.: 59562186; 0905680825, 
  LUKÁČ PETER Mgr., , miestnosť: 504, tel.: 59562441, 
  MIKLASOVÁ JANA Mgr., , miestnosť: 504, tel.: 59562440; 0905943037, 
  OKOLIČÁNYIOVÁ MILENA RNDr., , miestnosť: 504a, tel.: 59562446, 
  PONECOVÁ HELENA Ing., , miestnosť: 517, tel.: 59562520, 
  TENCEROVÁ VERONIKA Mgr., , miestnosť: 517, tel.: 59562262, 
  VAGAČ MARIAN Ing., , miestnosť: 504a, tel.: 59562448, 
  ZEMKO VLADIMÍR JUDr., , miestnosť: 504, tel.: 59562439, 
1.8. Odbor odpadového hospodárstva 
  ŠUPLATOVÁ ELEONÓRA Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 514, tel.: 59562669; 0918235559, 
  VARCHOLOVÁ DIANA , asistentka, miestnosť: 509, tel.: 59562261, 
  ČERTÍKOVÁ DANIELA Ing., , miestnosť: 512, tel.: 59562512, 
  ĎURAČKA ĽUBOMÍR Ing., , miestnosť: 512, tel.: 59562130, 
  GOJDIČOVÁ MARTA Ing., , miestnosť: 516, tel.: 59562518, fax: 59562367, 
  HLÁVEK MICHAL Ing., , miestnosť: 501, tel.: 59562515, 
  JURÍKOVÁ JANA Ing., , miestnosť: 511, tel.: 59562528; 0915992213, 
  KOCO JAROSLAV Mgr., , miestnosť: 513, tel.: 59562705, 
  KRIŠŠAKOVÁ ROMANA , brigádnik, miestnosť: 513, tel.: 9, 
  MASNIČÁKOVÁ MIROSLAVA Ing., , miestnosť: 510, tel.: 59562521, 
  SEDLÁČEK MIROSLAV Mgr., , miestnosť: 501, tel.: 59562275, 
  SLANINKOVÁ DENISA Ing., , miestnosť: 511, tel.: 59562244, 
  SPIŠÁKOVÁ KATARÍNA Ing., , miestnosť: 510, tel.: 59562502, 
  STRÝČEK MARIÁN Ing., , miestnosť: 501, tel.: 59562273, 
  ŠPALKOVÁ VIERA Ing., PhD., , miestnosť: 512, tel.: 59562522, 
  ŠUPLATOVÁ NATÁLIA , brigadnik, miestnosť: 512, tel.: 59562669, 
  TRCKOVÁ OĽGA Mgr., , miestnosť: 511, tel.: 59562292, 
  UHLIAROVÁ DÁŠA Mgr., , miestnosť: 511, tel.: 59562348, 
  VÁCLAVKOVÁ VERONIKA JUDr., , miestnosť: 513, tel.: 59562715, 
1.9. Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti 
  ČAJKOVÁ HENRIETA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 537a, tel.: 59562400; 0905669515, 
  ABRMANOVÁ ALŽBETA , , miestnosť: 537, tel.: 59562401, 
  DANEČKOVÁ TATIANA RNDr., , miestnosť: 538, tel.: 59562405, 
  DOVALOVÁ KATARÍNA Mgr., , miestnosť: 539, tel.: 59562557, 
  HOLUBOVÁ DIANA Ing., , miestnosť: 539, tel.: 59562539, 
  JANIGA JÁN Ing.,CSc., , miestnosť: 544, tel.: 59562544, fax: 59562508, 
  MIČÁKOVÁ JANA Ing., , miestnosť: 545, tel.: 59562266, 
  MOGELSKÁ NATÁLIA Mgr., , miestnosť: 539, tel.: 59562717, 
  ROTHOVÁ RUDOLFA Ing., , miestnosť: 538, tel.: 59562404, rudolfa.rothova@enviro.gov.sk
  ŠEBESTOVÁ MÁRIA Mgr., , miestnosť: 539, tel.: 59562531, maria.sebestova@enviro.gov.sk
  TOBIÁŠOVÁ TATIANA Ing., , miestnosť: 538, tel.: 59562621; 0905680524, tatiana.tobiasova@enviro.gov.sk
1.10. Odbor integrovanej prevencie
  JANKOVIČOVÁ KATARÍNA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 550, tel.: 59562517; 0905669538, katarina.jankovicova@enviro.gov.sk
  BAJAJOVÁ SILVIA JUDr., , miestnosť: 549, tel.: 59562618, silvia.bajajova@enviro.gov.sk
  BIZOŇOVÁ GABRIELA Ing., , miestnosť: 548, tel.: 59562432, gabriela.bizonova@enviro.gov.sk
  CELAROVÁ NIKOLETA Mgr., , miestnosť: 549, tel.: 59562619, nikoleta.celarova@enviro.gov.sk
  GUŠTAFIKOVÁ JANA Mgr., , miestnosť: 547, tel.: 59562276, jana.gustafikova@enviro.gov.sk
  SADÁKOVÁ SOŇA Mgr., , miestnosť: 549, tel.: 59562406, sona.sadakova@enviro.gov.sk