Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Generálny riaditeľ sekcie

 

Filip Macháček, Ing., vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2350
mobil:

 

Odbor integrovanej prevencie

Katarína Jankovičová, Ing.,
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2517
mobil: +421 905 669538

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti

Henrieta Čajková, Ing. 
e-mail:  
telefón: +421 2 5956 2400
mobil: +421 905 669515
fax: +421 2 5956 2508

 

Odbor odpadového hospodárstva

Eleonóra Šuplatová, Mgr.
e-mail:  
Telefón: +421 2 5956 2669
mobil: +421 918 235559
fax: + 421 2 5956 2511

  

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Gabriel Nižňanský, RNDr.
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2516
mobil: +421 905 680873
fax: +421 2 6020 1676

 

 Zoznam zamestnancov v abecednom radení:

Titul Meno Priezvisko Telefón e-mail Zaradenie v organizačnej štruktúre
Alžbeta Abrmanová +421 2 59562401 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Mgr. Silvia Bajajová  +421 2 59562618 Odbor integrovanej prevencie
Mgr. Jana Benovicsová +421 2 59562510 Odbor environmentálneho posudzovania
Ing. Gabriela Bizoňová +421 2 59562432 Odbor integrovanej prevencie
Mgr. Nikoleta Celárová +421 2 59562619 Odbor integrovanej prevencie
Ing. Henrieta Čajková +421 2 59562400 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Ing. Daniela Čertíková +421 2 59562512 Odbor odpadového hospodárstva
RNDr. Tatiana Danečková +421 2 59562405 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Ing. Vladimír Druga +421 2 59562165 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Ing., PhdD. Zdenka Dybalová +421 2 59562557 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Ing. Ľubomír Ďuračka +421 2 59562130  Odbor odpadového hospodárstva
Ing. Marta Gojdičová +421 2 59562518 Odbor odpadového hospodárstva
Mgr. Jana Guštafiková +421 2 59562276 Odbor integrovanej prevencie
Ing. Diana Holubová +421 2 59562539 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Ing. Ján Janiga +421 2 59562544 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Ing. Katarína Jankovičová +421 2 59562517 Odbor integrovanej prevencie
Katarína Jediná +421 2 59562548 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Jana Juríková +421 2 59562528
+421 915 992213
Odbor odpadového hospodárstva
JUDr. Ivana Jušková +421 2 59562715 Odbor odpadového hospodárstva
Ivan Kaszás +421 2 59562437 Odbor odpadového hospodárstva
Mgr. Jaroslav Koco +421 2 59562705 Odbor odpadového hospodárstva
Mgr. Zuzana Koločányová +421 2 59562232 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Mgr. Andrej Kučeravý +421 2 59562030 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Milan Luciak

+421 2 59562186

+421 905 680825

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Mgr. Peter Lukáč +421 2 59562441 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Miroslava Masničáková +421 2 59562261 Odbor odpadového hospodárstva
Ing. Jana Mičáková +421 2 59562266 odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Mgr. Jana Miklasová +421 2 59562440 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Mgr. Natália Mogelská +421 2 59562717 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Mgr. Ivana Návojská +421 2 59562496 Odbor odpadového hospodárstva
RNDr. Gabriel Nižňanský +421 2 59562516 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
RNDr. Milena Okoličányiová +421 2 59562446 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Helena Ponecová +421 2 59562520 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Rudolfa Rothová +421 2 59562404 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpecnosti
Mgr. Miroslav Sedláček +421 2 59562275 Odbor odpadového hospodárstva
Ing. Roman Skorka +421 2 59562442 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Denisa Slaninková +421 2 59562244 Odbor odpadového hospodárstva
Ing. Katarína Spišáková +421 2 59562502 Odbor odpadového hospodárstva
Ing. Marián Strýček +421 2 59562273
+421 905 669237
marian.strycek@enviro.gov.sk
Odbor odpadového hospodárstva
Ing., PhD. Viera Špalková +421 2 59562522 Odbor odpadového hospodárstva
Mgr. Eleonóra Šuplatová +421 2 59562669
+421 918 235559
Odbor odpadového hospodárstva
Mgr. Andrea Krahulcová +421 2 59562447 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Mgr. Veronika Tencerová +421 2 59562262 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Mgr. Anna Tichá +421 2 59562504 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Tatiana Tobiášová +421 2 59562621
+421 905 680524
tatiana.tobiasova@enviro.gov.sk Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Ing. Tomáš Trcka +421 2 59562263 tomas.trcka@enviro.gov.sk Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Mgr. Oľga Trcková +421 2 59562292 olga.trckova@enviro.gov.sk Odbor odpadového hospodárstva
Petra Varhaníková petr.varhanikova@enviro.gov.sk Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Ing. Marian Vagač +421 2 59562448 marian.vagac@enviro.gov.sk Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Mgr. Dáša Uhliarová +421 2 59562348 dasa.uhliarova@enviro.gov.sk Odbor odpadového hospodárstva
JUDr. Stanislava Zelenková +421 2 59562513 stanislava.zelenkova@enviro.gov.sk Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
JUDr. Vladimír Zemko +421 2 59562439 vladimir.zemko@enviro.gov.sk Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie