Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Generálny riaditeľ sekcie

Alexandra Magulák, Mgr.
e-mail:
telefón: +421906 31 4400

Odbor riadenia programov

Miroslava Hrušková, PhDr., CSc.
e-mail:
telefón: +421906 31 4300


Odbor platieb a koordinácie auditov

Alexandra Vašašová, Ing.
e-mail:
telefón: +421 906 31 4200

Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Zuzana Smetanová, Ing.
e-mail:
telefón: +421 906 31 4600
 

Odbor posudzovania projektov

Terézia Solárová, Ing.
e-mail:
telefón: +421906 31 4500  

Odbor kontroly fondov EÚ

Peter Horváth, Ing., vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru
e-mail:
telefón: +421906 31 4212  

 


 

Kontaktné údaje pre poskytovanie informácií k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:
email: 
INFOLINKA: +421906 31 4282 (pondelok, streda, piatok v čase od 8:30 – 12:30 a utorok, štvrtok v čase od 11:30 – 15:30) Kontaktné údaje pre poskytovanie informácií k vecnej stránke výziev:
email:
tel: +421906 31 4219
tel: +421906 31 4230

Zoznam zamestnancov v abecednom radení:

Titul Meno Priezvisko Telefón e-mail Zaradenie v organizačnej štruktúre
Ing. Danka Balalová +421906 314235 Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Mgr. Kristína Barnová +421906 314370 Oddelenie posudzovania projektov II.
Ing. Kristína Bilčíková +421906 31 4189 Oddelenie posudzovania projektov II.
Barbora Bilková +421906 31 4311 Odbor platieb a koordinácie auditov
Mgr. Ľuboš Bobák +421906 31 4247 Oddelenie posudzovania projektov II.
Ing. Daniel Bobovník +421906 31 4271 Oddelenie posudzovania projektov II.
Mgr. Pavol Borovský +421906 31 4225 Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Mgr. Peter Brezovský +421906 31 4234 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Jana Bujnovská +421906 31 4241 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Peter Cipka +421906 31 4346 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Pavol Cipruš +421906 31 4252 Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Ing. Lucia Kuna Demeterová +421906 31 4256 Oddelenie prírpavy a implementácie projektov technickej pomoci
Ing., PhD. Ivana Ďuricová +421906 31 4220 Oddelenie programovania a monitorovania
Mgr. Eva Ďurišová +421906 31 4253 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Ing. Róbert Felcan +421906 31 4233 Oddelenie programovania a monitorovania
Mgr. Valéria Fillová +421906 31 4201 Odbor platieb a koordinácie auditov
Mgr. Michaela Galanová +421906 314292 Odbor platieb a koordinácie auditov
Ing. Marek Galinskí +421906 314277 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Dagmar Gajarská
+421906 31 4274 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Ivan Gálfy +421906 31 4237 Oddelenie posudzovania projektov I.
Mgr. Miroslava Gogová +421906 31 4223 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Ing. Ján Gréner +421906 31 4250 Oddelenie posudzovania projektov II.
Ing. Karol Gulčík +421906 31 Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Ing. Soňa Gyenesová +421906 31 4258 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Mgr. Zuzana Hečková +421906 314301 Oddelenie posudzovania projektov II.
Ing. Jozef Hennel +421906 31 4195 Odbor platieb a koordinácie auditov
Ing. Lucia Horáková +421906 31 4238 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Peter Horváth +421906 31 4212 Odbor kontroly fondov EÚ
Bc. Branislav Hriňák +421906 314207 Odbor platieb a koordinácie auditov
PhDr., CSc. Miroslava Hrušková +421906 31 4300 Odbor riadenia programov
Mgr. Michal Hudák +421906 31 4317 Oddelenie posudzovania projektov II.
Ing. Michal Humený +421906 31 4193 Odbor platieb a koordinácie auditov
Mgr. Martin Chovanec +421906 31 4316 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Simonetta Janíčková +421906 31 4197 Odbor platieb a koordinácie auditov
Ing. Peter Jány +421906 31 4226 Oddelenie programovania a monitorovania
Ing. Veronika Jenčová +421906 31 4205 Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Ing. Viera Józsová +421906 31 4445 Sekcia environmentálnych programov a projektov
Ing. Marta Juhárová +421906 31 4339 Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Ing. Michal Kačmár +421906 31 4246 Odbor kontroly fondov EÚ
PhDr. Jana Kadlečiková +421906 31 4243 Oddelenie posudzovania projektov II.
Mgr. Zdenko Kavec +421906 31 4216 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Mgr. Júlia Kekelíková +421906 31 4241 Oddelenie posudzovania projektov I.
Mgr. Miroslav Keliar 0906 314 222 oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Mgr. Katarína Kocáková +421906 31 4360 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Ing. Peter Kováč +421906 31 4202 Odbor platieb a koordinácie auditov
Zuzana Kováčiková +421918 22 2814 Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Ing. arch. Juraj Krajčírik +421906 31 4244 Oddelenie posudzovania projektov II.
Ing. Stanislav Kulla +421906 314 272 Oddelenie programovania a monitorovania
Mgr. Peter Kuna +421906 31 4231 Oddelenie programovania a monitorovania
Mgr. Zdenka Kurčíková +421906 31 4224 Oddelenie programovania a monitorovania
Ing. Simona Kyselicová +421906 31 4211 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Marek Lakanda +421906 314286 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Denisa Lauková +421906 31 4204 Oddelenie posudzovania projektov II.
Mgr. Liana Bednárová Lehocká +421906 31 4268 Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Mgr. Branislav Ližbetin +421906 31 4249 Oddelenie posudzovania projektov II.
Mgr. Katarína Lobotková +421906 31 4161 Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Mgr.  Daniela Loffayová +421906 31 4301 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Ing. Iveta Macejová +421906 31 4281 Oddelenie posudzovania projektov II.  
Mgr. Marek Macko +421906 31 4242 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Matej Malaga +421906 31 4287 Oddelenie programovania a monitorovania
Mgr. Laura Martonová 0906 314 250 oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Ing. Ivana Mikulecová +421906 31 4132 Odbor platieb a koordinácie auditov
Marián Mikuš +421906 31 4263 Sekcia environmentálnych programov a projektov
Mgr. Branislav Mišík +421906 31 4239 Oddelnie programovania a monitorovania
JUDr. Katarína Mrázová 0906 314 236 oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Ing. Vladimír Muľár +421906 314283 Oddelenie posudzovania projektov II. 
Mgr. Peter Nedbal +421906 31 4251 Oddelenie posudzovania projektov I.
PhDr. Zuzana Nedbalová +421906 31 4217
Ing. Jozef Nemec +421906 31 4248 Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Ing. Miriam Obdržálková +421906 31 4273 Oddelenie posudzovania projektov I.
Mgr. Karin Očenášová +421906 31 4262 Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Mgr. Jana Pernisová +421906 31 4168 Odbor platieb a koordinácie auditov
JUDr. Mária Podhorcová +421906 31 4352 Oddelenie posudzovania projektov II.
Tomáš Prékop +421906 31 4206 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Mgr. Ladislav Pribulla Oddelenie posudzovania projektov II.
Mgr. Viera Pruknerová +421906 31 4219 Oddelenie programovania a monitorovania 
Lucia Podstavková +421906 31 4511 Odbor posudzovania projektov
Mgr. Zuzana Richtarčíková +421906 31 4258 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Ing. Jana Rolínová +421906 31 4227 Oddelenie programovania a monitorovania
Ing., PhD. Iveta Romancová +421906 31 Odbor kontroly fondov EÚ
Ing. Ján Rosputinský +421906 31 4196 Odbor platieb a koordinácie auditov
ing. Róbert Roško +421906 31 4236 Oddelenie posudzovania projektov I.
Mgr. Petronela Rumanová +421906 31 4411 Sekcia environmentálnych programov a projektov
Mgr. Martin Santer +421906 31 4257 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
JUDr. Kristína Semanová 0906 314 254 oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Mgr. Gabriela Skalická +421906 31 4230 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Mgr. Jana Skýpalová +421906 31 4280 Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Ing. Terézia Solárová +421906 31 4245 Oddelenie posudzovania projektov II.
Peter Starovecký +421906 31 4261 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Ing. Dagmar Straková +421906 314279 Odbor platieb a koordinácie auditov
Ing. Michal Strapek +421906 31 4278 Odbor platieb a koordinácie auditov
MA Miroslav Svetlík +421906 31 4265 Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Ing. Daniela Svocák +421906 31 4270 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Katarína Sústriková +421906 31 4214 brigádnička, Odbor riadenia programov
Mgr. Lucia Syrovičová +421906 31 4269 Odbor platieb a koordinácie auditov
Mgr. Jana Šafáriková +421906 31 4611 jana.safarikova@enviro.gov.sk Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Ing. Ľubica Šoucová 0906 314 290 lubica.soucova@enviro.gov.sk oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Mgr., PhD. Marcel Štepanovský +421906 31 4232 marcel.stepanovsky@enviro.gov.sk Oddelnie posudzovania projektov I.
RNDr., PhD. Michal Šutriepka +421906 31 4229 michal.sutriepka@enviro.gov.sk Oddelenie programovania a monitorovania
Mgr. Jarmila Tokarčíková +421906 31 4500 jarmila.tokarcikova@enviro.gov.sk Odbor posudzovania projektov
Ing. Ľubica Turčeková +421906 31 4208 lubica.turcekova@enviro.gov.sk Odbor platieb a koordinácie auditov
Ing. Stanislav  Uhrin +421906 31 4206 stanislav.uhrin@enviro.gov.sk Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Ing. Adriana Vardžíková +421906 31 4254 adriana.vardzikova@enviro.gov.sk Oddelenie prírpavy a implementácie projektov technickej pomoci
Mgr.  Melinda  Vargová +421906 31 4291 melinda.vargova@enviro.gov.sk Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Ing. Alexandra Vašašová +421906 31 4200 Odbor platieb a koordinácie auditov
RNDr. Peter Venglár +421906 31 4345 peter.venglar@enviro.gov.sk Oddelenie posudzovania projektov II.
RNDr. Jozef Veselka +421906 31 4240 jozef.veselka@enviro.gov.sk Oddelenie posudzovania projektov I.
Mgr. Martina Vrlíková +421906 31 4255 martina.vrlikova@enviro.gov.sk Oddelenie posudzovania projektov II.
Juraj Vojtaško +421906 31 4611 juraj.vojtasko@enviro.gov.sk brigádnik, Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Ivana Wolffová +421906 31 4333 ivana.wolffova@enviro.gov.sk Odbor riadenia programov
Mgr. Ivana Zatrochová +421906 314412 ivana.zatrochova@enviro.gov.sk Sekcia environmentálnych programov a projektov