Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Generálny riaditeľ sekcie

 

Alexandra Magulák, Mgr.
e-mail:
telefón: +421906 31 4400

Odbor riadenia programov

Miroslava Hrušková, PhDr., CSc.
e-mail:
telefón: +421906 31 4300


Odbor platieb a koordinácie auditov

Alexandra Vašašová, Ing.
e-mail:
telefón: +421 906 31 4200

Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

 

e-mail: 
telefón: +421906 31 4600

 

Odbor posudzovania projektov

Terézia Solárová, Ing.
e-mail:
telefón: +421906 31 4500

 

Odbor kontroly fondov EÚ

Jarmila Horníková, Mgr., PhD.
e-mail:
telefón: +421906 31 4212

 


 

 

Kontaktné údaje pre poskytovanie informácií k formulárom žiadosti o NFP v rámci výziev:
email:
tel: +421906 31 4511

Kontaktné údaje pre poskytovanie informácií k vecnej stránke výziev:
email:
tel: +421906 31 4219
tel: +421906 31 4230


Zoznam zamestnancov v abecednom radení:

Titul

Meno

Priezvisko

Telefón

e-mail

Zaradenie v organizačnej štruktúre

Ing. Danka Balalová +421906 314235 Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Mgr. Kristína Barnová +421906 314370 Oddelenie posudzovania projektov II.
Mgr. Štefan Bednár +421906 31 4217

Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia

Ing. Kristína Bilčíková +421906 31 4189

Oddelenie posudzovania projektov II.

Barbora Bilková +421906 31 4311 Odbor platieb a koordinácie auditov
Mgr. Ľuboš Bobák +421906 31 4247 Oddelenie posudzovania projektov II.
Ing. Daniel Bobovník +421906 31 4271 Oddelenie posudzovania projektov II.

Mgr.

Peter

Brezovský

+421906 31 4234

Oddelenie posudzovania projektov I.

Ing. Jana Bujnovská +421906 31 4241

Oddelenie posudzovania projektov I.

Ing. Peter Cipka +421906 31 4346 Oddelenie posudzovania projektov I.

Ing.

Lucia

Kuna Demeterová

+421906 31 4256

Oddelenie prírpavy a implementácie projektov technickej pomoci

Ing., PhD. Ivana Ďuricová +421906 31 4220 Oddelenie programovania a monitorovania

Mgr.

Eva

Ďurišová

+421906 31 4253

Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci

Mgr. Jana Dzurňáková +421906 31 4260 jana.dzurnakova@enviro.gov.sk
Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a nadnárodnej spolupráce

Mgr.

Zuzana

Fáberová

+421906 31 4221

Oddelenie programovania a monitorovania

Ing. Róbert Felcan +421906 31 4233 Oddelenie programovania a monitorovania
JUDr. Pavol Fiala +421906 31 4259 Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Mgr. Valéria Fillová +421906 31 4201 Odbor platieb a koordinácie auditov
Mgr. Radovan Földvári +421906 31 4252 Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Mgr. Michaela Galanová +421906 314292 Odbor platieb a koordinácie auditov
Ing. Marek Galinskí +421906 314277 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Dagmar Gajarská
+421906 31 4274 Oddelenie posudzovania projektov I.

Ing.

Ivan

Gálfy

+421906 31 4237

Oddelenie posudzovania projektov I.

Mgr. Soňa Greššová +421906 31 4253 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Ing. Ján Gréner +421906 31 4250 Oddelenie posudzovania projektov II.

Ing.

Ľubomír

Grznárik

+421906 31 4223

Oddelenie programovania a monitorovania

Ing. Soňa Gyenesová +421906 31 4258 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Mgr. Zuzana Hečková +421906 314301 Oddelenie posudzovania projektov II.

Ing.

Jozef

Hennel

+421906 31 4195

Odbor platieb a koordinácie auditov

Mgr. Kornélia Högerová +421906 31 4218 Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia

Ing.

Lucia

Horáková

+421906 31 4238

Oddelenie posudzovania projektov I.

Mgr. PhD. Jarmila Horníková +421906 31 4212 Odbor kontroly fondov EÚ
Bc. Branislav Hriňák +421906 314207 Odbor platieb a koordinácie auditov

PhDr., CSc.

Miroslava

Hrušková

+421906 31 4300

Odbor riadenia programov

Mgr. Michal Hudák +421906 31 4317 Oddelenie posudzovania projektov II.

Ing.

Michal

Humený

+421906 31 4193

Odbor platieb a koordinácie auditov

Mgr. Martin Chovanec +421906 31 4316 Oddelenie posudzovania projektov I.

Ing.

Simonetta

Janíčková

+421906 31 4197

Odbor platieb a koordinácie auditov

Ing.

Peter

Jány

+421906 31 4226

Oddelenie programovania a monitorovania

Ing. Veronika Jenčová +421906 31 4205 Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Ing.

Viera

Józsová

+421906 31 4445

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Ing. Marta Juhárová +421906 31 4339 Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
PhDr. Jana Kadlečiková +421906 31 4243 Oddelenie posudzovania projektov II.
Mgr. Júlia Kekelíková +421906 31 4241 Oddelenie posudzovania projektov I.
Mgr. Katarína Kocáková +421906 31 4360 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci

Ing.

Peter

Kováč

+421906 31 4202

Odbor platieb a koordinácie auditov

Zuzana Kováčiková +421906 31 4611

Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Ing. arch. Juraj Krajčírik +421906 31 4244

Oddelenie posudzovania projektov II.

Mgr. Lenka Kubovčíková +421906 31 4216 Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia

Mgr.

Peter

Kuna

+421906 31 4231

Oddelenie programovania a monitorovania

Mgr. Zdenka Kurčíková +421906 31 4224 Oddelenie programovania a monitorovania
Ing. Simona Kyselicová +421906 31 4211 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Marek Lakanda +421906 314286 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Denisa Lauková +421906 31 4204 Oddelenie posudzovania projektov II.

Mgr.

Liana

Lehocká

+421906 31 4268

Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia

Ing. Zuzana Lipárová +421906 31 4276 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci

Mgr.

Branislav

Ližbetin

+421906 31 4249

Oddelenie posudzovania projektov II.

Mgr. Katarína Lobotková +421906 31 4161

Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Ing. Iveta Macejová +421906 314281

Oddelenie posudzovania projektov II.

 
Mgr. Marek Macko +421906 31 4242 Oddelenie posudzovania projektov I.
JUDr. Marek Maga +421906 31 4275 Odbor kontroly fondov EÚ

Ing.

Matej

Malaga

+421906 31 4287

Oddelenie programovania a monitorovania

Ing. Zuzana Mihalovičová +421906 31 4264 Odbor kontroly fondov EÚ

Ing.

Ivana

Mikulecová

+421906 31 4132

Odbor platieb a koordinácie auditov

Marián Mikuš +421906 31 4263 Sekcia environmentálnych programov a projektov

Mgr.

Branislav

Mišík

+421906 31 4239

Oddelnie programovania a monitorovania

Ing. Vladimír Muľár +421906 314283 Oddelenie posudzovania projektov II. 
Mgr. Peter Nedbal +421906 31 4251 Oddelenie posudzovania projektov I.
Ing. Miriam Obdržálková +421906 31 4273 Oddelenie posudzovania projektov I.
Mgr. Karin Očenášová +421906 31 4262 Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Mgr.

Jana

Pernisová

+421906 31 4168

Odbor platieb a koordinácie auditov

RNDr.,PhD. Andrea Láni +421906 31 4228 Oddelenie programovania a monitorovania
JUDr. Mária Podhorcová +421906 31 4352 Oddelenie posudzovania projektov II.
Tomáš Prékop +421906 31 4206 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Mgr. Ladislav Pribulla Oddelenie posudzovania projektov II.
Mgr. Viera Pruknerová +421906 31 4219 Oddelenie programovania a monitorovania 
Lucia Podstavková +421906 31 4511 Odbor posudzovania projektov
Ing. Jana Rolínová +421906 31 4227

Oddelenie programovania a monitorovania

Ing.

Ján

Rosputinský

+421906 31 4196

Odbor platieb a koordinácie auditov

ing. Róbert Roško +421906 31 4236 Oddelenie posudzovania projektov I.
Mgr. Petronela Rumanová +421906 31 4411

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Mgr. Martin Santer +421906 31 4257 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Ing. Peter Slovák +421906 31 4222 Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Mgr. Gabriela Skalická +421906 31 4230 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Ing. Terézia Solárová +421906 31 4245

Oddelenie posudzovania projektov II.

Peter Starovecký +421906 31 4261 Oddelenie prírpavy a implementácie projektov technickej pomoci
Ing. Dagmar Straková +421906 314279 Odbor platieb a koordinácie auditov
Ing. Michal Strapek +421906 31 4278 Odbor platieb a koordinácie auditov
MA Miroslav Svetlík +421906 31 4265 Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Ing. Daniela Svocák +421906 31 4270 Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci
Katarína Sústriková +421906 31 4214 brigádnička, Odbor riadenia programov

Mgr.

Lucia

Syrovičová

+421906 31 4269

Odbor platieb a koordinácie auditov

Ing. Jozef Šebák +421906 31 4314 Oddelenie programovania a monitorovania
Ing. Katarína Šimúnová +421906 31 4267 Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia
Mgr., PhD. Marcel Štepanovský +421906 31 4232 Oddelnie posudzovania projektov I.

RNDr., PhD.

Michal

Šutriepka

+421906 31 4229

michal.sutriepka@enviro.gov.sk

Oddelenie programovania a monitorovania

Ing. Ivan Šutto +421906 31 4215 ivan.sutto@enviro.gov.sk

Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia

Mgr. Jarmila Tokarčíková +421906 31 4500 jarmila.tokarcikova@enviro.gov.sk Odbor posudzovania projektov
JUDr. Zuzana Trojanová

+421906 31 4225

zuzana.trojanova@enviro.gov.sk Oddelenie motodiky, koordinácie a hodnotenia

Ing.

Ľubica

Turčeková

+421906 31 4208

lubica.turcekova@enviro.gov.sk

Odbor platieb a koordinácie auditov

Ing.

Adriana

Vardžíková

+421906 31 4254

adriana.vardzikova@enviro.gov.sk

Oddelenie prírpavy a implementácie projektov technickej pomoci

Ing.

Alexandra

Vašašová

+421906 31 4200

Odbor platieb a koordinácie auditov

RNDr. Peter Venglár +421906 31 4345 peter.venglar@enviro.gov.sk Oddelenie posudzovania projektov II.

RNDr.

Jozef

Veselka

+421906 31 4240

jozef.veselka@enviro.gov.sk

Oddelenie posudzovania projektov I.

Mgr.

Martina

Vrlíková

+421906 31 4255

martina.vrlikova@enviro.gov.sk

Oddelenie posudzovania projektov II.

Juraj Vojtaško +421906 31 4611 juraj.vojtasko@enviro.gov.sk brigádnik, Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Ivana

Wolffová

+421906 31 4333

ivana.wolffova@enviro.gov.sk

Odbor riadenia programov

Mgr. Ivana Zatrochová +421906 314412 ivana.zatrochova@enviro.gov.sk Sekcia environmentálnych programov a projektov
Ing. Soňa Žaludková +421906 31 4210 sona.zaludkova@enviro.gov.sk Odbor kontroly fondov EÚ