Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia environmentálnych programov a projektov

7. Sekcia environmentálnych programov a projektov (Karloveská 2 84104 Bratislava)
  MAGULÁK ALEXANDRA Mgr., generálna riaditeľka sekcie, miestnosť: 413, tel.: 0906314400, 
  RUMANOVÁ PETRONELA Mgr., asistentka, miestnosť: 414, tel.: 0906314411; 0918322810, 
  ZATROCHOVÁ IVANA Mgr., asistentka, miestnosť: 414, tel.: 0906314412, 
  HRDLOVIČ JURAJ PhDr., , miestnosť: 417, tel.: 0906314289, 
  NEDBALOVÁ ZUZANA PhDr., , miestnosť: 406, tel.: 0906314217; 0918997101, 
  SÝKOROVÁ TATIANA Mgr., , miestnosť: 417, tel.: 9, 
  VARGOVÁ MELINDA Mgr., , miestnosť: , tel.: 0906314291; 0918446306, 
  VRÁTNICA - INFORMÁTOR KARLOVESKÁ 2 , , miestnosť: , tel.: 0906311444; 0918937794,
7.1. Odbor riadenia programov (Karloveská 2 84104 Bratislava)
  HRUŠKOVÁ MIROSLAVA PhDr., CSc.,, riaditeľka odboru, miestnosť: 401, tel.: 0906314300; 0908740651, 
  WOLFFOVÁ IVANA , sekretariát, miestnosť: 402, tel.: 0906314333; 0908740648, 
7.1.1. Oddelenie metodiky, koordinácie a hodnotenia (Karloveská 2 84104 Bratislava)
  BEDNÁROVÁ LEHOCKÁ LIANA Mgr.,, vedúca oddelenia, miestnosť: 408, tel.: 0906314268, 
  BALALOVÁ DANKA Ing., , miestnosť: 411, tel.: 0906314235, 
  BOROVSKÝ PAVOL Mgr., , miestnosť: 407, tel.: 0906314225, 
  KELIAR MIROSLAV Mgr., , miestnosť: 410, tel.: 0906314222, 
  MARTONOVÁ LAURA Mgr., , miestnosť: 408, tel.: 9, 
  MRÁZOVÁ KATARÍNA JUDr., , miestnosť: 410, tel.: 0906314236, 
  NEMEC JOZEF Ing., , miestnosť: 417, tel.: 0906314248, 
  SEMANOVÁ KRISTÍNA JUDr., , miestnosť: 410, tel.: 0906314254, 
  SVETLÍK MIROSLAV MA, , miestnosť: 409, tel.: 0906314265, 
  ŠOUCOVÁ ĽUBICA Ing., , miestnosť: 408, tel.: 9, 
7.1.2. Oddelenie programovania a monitorovania (Karloveská 2 84104 Bratislava)
  FELCAN RÓBERT Ing., vedúci oddelenia, miestnosť: 403, tel.: 0906314233, 
  ĎURICOVÁ IVANA Ing., PhD., , miestnosť: 405, tel.: 0906314220, 
  JÁNY PETER Ing., , miestnosť: 418, tel.: 0906314226; 0905886906, 
  KULLA STANISLAV Ing., , miestnosť: 420, tel.: 0906314272, 
  KUNA PETER Mgr., , miestnosť: 420, tel.: 0906314231, 
  KURČÍKOVÁ ZDENKA Mgr., , miestnosť: 422, tel.: 0906314224, 
  MALAGA MATEJ Ing., , miestnosť: 404, tel.: 0906314287, 0915885786, 
  MIŠÍK BRANISLAV Mgr., , miestnosť: 419, tel.: 0906314239, 0905886755, 
  PRUKNEROVÁ VIERA Mgr., , miestnosť: 421, tel.: 0906314219, fax: 59562002, 
  ROLÍNOVÁ JANA Ing., , miestnosť: 421, tel.: 0906314227; 0908741678, 
  ŠUTRIEPKA MICHAL RNDr., PhD., , miestnosť: 422, tel.: 0906314229; 0908741321, 
7.2. Odbor posudzovania projektov (Karloveská 2 84104 Bratislava)
  PODSTAVKOVÁ LUCIA , sekretariát, miestnosť: 316, tel.: 0906314511, 0905442187, 
  SOLÁROVÁ TERÉZIA Ing., vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru, miestnosť: 315, tel.: 0906314500; 0905886959, 
  SZALAY TOMÁŠ , brigádnik, miestnosť: 319, tel.: 0906314213, 
  TKÁČ PATRIK , brigádnik, miestnosť: 319, tel.: 0906314213, 
7.2.1 Oddelenie posudzovania projektov I. (Karloveská 2 84104 Bratislava)
  BREZOVSKÝ PETER Mgr., , miestnosť: 306, tel.: 0906314234, 0905941960, 
  CIPKA PETER Ing., , miestnosť: 311, tel.: 0906314346, 
  ČIERNA ZUZANA Ing. arch., , miestnosť: 322, tel.: 0906314263, 
  GAJARSKÁ DAGMAR Ing., , miestnosť: 324, tel.: 0906314274, 
  GÁLFY IVAN Ing., , miestnosť: 309, tel.: 0906314237, 0905943405, 
  GALINSKI MAREK Ing., , miestnosť: 303, tel.: 0906314277, 
  KYSELICOVÁ SIMONA Ing., , miestnosť: 306, tel.: 0906314211, 
  LAKANDA MAREK Ing., , miestnosť: 312, tel.: 0906314286, 
  LEINER PAVOL Mgr., , miestnosť: 320, tel.: 9, 
  MACKO MAREK Mgr., , miestnosť: 309, tel.: 0906314242, 0905668014, 
  OBDRŽÁLKOVÁ MIRIAM Ing., , miestnosť: 325, tel.: 0906314273, 
  ŠTEPANOVSKÝ MARCEL Mgr., PhD., , miestnosť: 311, tel.: 0906314232, 0905887163, 
  VELČÍKOVÁ LUCIA Mgr., , miestnosť: 313, tel.: 0906314276, 
  VENGLÁR PETER RNDr., , miestnosť: 310, tel.: 0906314345, 
  VESELKA JOZEF RNDr., vymenovaný na zastupovanie vedúceho oddelenia, miestnosť: 310, tel.: 0906314240, 0905886783, 
7.2.2 Oddelenie posudzovania projektov II. (Karloveská 2 84104 Bratislava)
  KRAJČÍRIK JURAJ Ing. arch., vedúci oddelenia, miestnosť: 317, tel.: 0906314244, 0917372730, 
  BARNOVÁ KRISTÍNA Mgr., , miestnosť: 304, tel.: 0906314370, 
  BLAHOVÁ LUCIA Ing., , miestnosť: 318, tel.: 0906314238; 0915885829, 
  BOBÁK ĽUBOŠ Mgr., , miestnosť: 323, tel.: 0906314247, 
  BOBOVNÍK DANIEL Ing., , miestnosť: 321, tel.: 0906314271, 
  FEKIAČ MATEJ Mgr., , miestnosť: 305, tel.: 0906314255, 
  HÔRKOVÁ JANA Ing., , miestnosť: 305, tel.: 0906314203, 
  HUDÁK MICHAL Mgr., , miestnosť: 322, tel.: 0906314317, 
  KADLEČÍKOVÁ JANA PhDr., , miestnosť: 308, tel.: 0906314243; 0908742464, 
  LAUKOVÁ DENISA Ing., , miestnosť: 325, tel.: 0906314204, 
  LIŽBETIN BRANISLAV Mgr., , miestnosť: 304, tel.: 0906314249, 
  LOBOTKOVÁ KATARÍNA Mgr., , miestnosť: 303, tel.: 0906314361, 
  MUĽÁR VLADIMÍR Ing., , miestnosť: 301, tel.: 0906314283, 
  NEDBAL PETER Mgr., , miestnosť: 323, tel.: 0906314251, 
  PETRINCOVÁ MÁRIA JUDr., , miestnosť: 320, tel.: 0906314352, 0905669624, 
  PURC JÁN Ing., , miestnosť: 312, tel.: 0906314267, 
  VESELKA PETER Ing., , miestnosť: 305, tel.: 0906314275, 
7.3. Odbor platieb a koordinácie auditov (Karloveská 2 84104 Bratislava)
  VAŠAŠOVÁ ALEXANDRA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 201, tel.: 0906314200; 0917604488, 
  BILKOVÁ BARBORA , asistentka, miestnosť: 202, tel.: 0906314311, 0905942453, 
  FILLOVÁ VALÉRIA Mgr., , miestnosť: 207, tel.: 0906314201, 
  GALANOVÁ MICHAELA Mgr., , miestnosť: 209, tel.: 0906314292, 
  HENNEL JOZEF Ing., , miestnosť: 206, tel.: 0906314295, 
  HUMENÝ MICHAL Ing., , miestnosť: 203, tel.: 0906314293, 
  JANÍČKOVÁ SIMONETTA Ing., , miestnosť: 205, tel.: 0906314297, 
  KOVÁČ PETER Ing., , miestnosť: 204, tel.: 0906314202, 
  MIKULECOVÁ IVANA Ing., , miestnosť: 207, tel.: 0906314332; 0908741073, 
  PERNISOVÁ JANA Mgr., , miestnosť: 205, tel.: 0906314368; 0905887437, 
  ROSPUTINSKÝ JÁN , , miestnosť: 206, tel.: 0906314296, 
  STRAKOVÁ DAGMAR Ing., , miestnosť: 209, tel.: 0906314279, 
  STRAPEK MICHAL Ing., , miestnosť: 208, tel.: 0906314278, 
  TURČEKOVÁ ĽUBICA Ing., , miestnosť: 204, tel.: 0906314208, 
  ZEMÁNKOVÁ LUCIA , brigadnik, miestnosť: , tel.: 0906314207, 
7.4. Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce (Karloveská 2 84104 Bratislava)
  SMETANOVÁ ZUZANA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 214, tel.: 0906314600, 
  ŠAFÁRIKOVÁ JANA Mgr., asistentka, miestnosť: 214, tel.: 0906314611, 
  ŠTEFKOVIČOVÁ PAVLA , brigádnik, miestnosť: 214, tel.: 9, 
7.4.1. Oddelenie prípravy a implementácie projektov technickej pomoci (Karloveská 2 84104 Bratislava)
  DRANAČKA IVAN Mgr., , miestnosť: 221, tel.: 0906314284, 
  GOGOVÁ MIROSLAVA Mgr., , miestnosť: 216, tel.: 0906314223, 
  KAVEC ZDENKO Mgr., vymenovaný na zastupovanie vedúceho oddelenia, miestnosť: 215, tel.: 0906314216, 
  LOFFAYOVÁ DANIELA Mgr., , miestnosť: 218, tel.: 0906314301, 
  RICHTARČÍKOVÁ ZUZANA Mgr., , miestnosť: 216, tel.: 0906314258, zuzana.richtarcikova@enviro.gov.sk
  SKONC ONDREJ Mgr., , miestnosť: 219, tel.: 0906314215, ondrej.skonc@enviro.gov.sk
  SVOCÁK DANIELA Ing., , miestnosť: 221, tel.: 0906314270, daniela.svocak@enviro.gov.sk
  SZABÓ ANIKÓ Ing., , miestnosť: 219, tel.: 0906314257, aniko.szabo@enviro.gov.sk
  UHRIN STANISLAV Ing., , miestnosť: 215, tel.: 0906314206, stanislav.uhrin@enviro.gov.sk
7.4.2. Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce (Karloveská 2 84104 Bratislava)
  BABULOVÁ ADRIANA Mgr., , miestnosť: , tel.: 0906314221, adriana.babulova@enviro.gov.sk
  BRYCHTOVÁ SIMONA JUDr., , miestnosť: 222, tel.: 0906314205, simona.brychtova@enviro.gov.sk
  CIPRUŠ PAVOL Ing., poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia, miestnosť: 218, tel.: 0906314252, pavol.ciprus@enviro.gov.sk
  MOLNÁROVÁ ELENA Ing., , miestnosť: 220, tel.: 0906314266, elena.molnarova@enviro.gov.sk
  OČENÁŠOVÁ KARIN Mgr., , miestnosť: 217, tel.: 0906314262, karin.ocenasova@enviro.gov.sk
  TOKARČÍK MAREK Ing., , miestnosť: 219, tel.: 0906314285, marek.tokarcik@enviro.gov.sk
  UHNÁKOVÁ IVANA Mgr., , miestnosť: 218, tel.: 0906314256, ivana.uhnakova@enviro.gov.sk
7.5. Odbor kontroly fondov EÚ (Karloveská 2 84104 Bratislava)
  HORVÁTH PETER Ing., vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru, miestnosť: 517, tel.: 0906314212; 0905886741, peter.horvath@enviro.gov.sk
  JÓZSOVÁ VIERA Ing., , miestnosť: 518, tel.: 0906314445, viera.jozsova@enviro.gov.sk
  KAČMÁR MICHAL Ing., , miestnosť: 517, tel.: 0906314246; 0905680247, michal.kacmar@enviro.gov.sk
  ORBÁN ROBERT Mgr., , miestnosť: 210, tel.: 0906314253, robert.orban@enviro.gov.sk
  ROMANCOVÁ IVETA Ing., PhD., , miestnosť: 516, tel.: 0906314264; 0917631417, iveta.romancova@enviro.gov.sk