Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov

Generálny riaditeľ sekcie 

Milan Chrenko, Mgr. MSc., generálny riaditeľ sekcie
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2327
fax: +421 2 5956 2132

 

Odbor prierezových činností

Kamil Vilinovič, RNDr., riaditeľ odboru
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2013
fax: +421 2 5956 2132

 

Odbor záležitostí EÚ

Barbora Doričková, Mgr., vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru
e-mail:   
telefón: +421 2 5956 2338
fax: +421 2 5956 2132

 

Odbor medzinárodných vzťahov

,
e-mail:
telefón: +421 2 5956

 

Zoznam zamestnancov v abecednom radení:

Titul Meno Priezvisko Telefón e-mail Zaradenie v organizačnej štruktúre
Mgr. Barbora Doričková +421 2 59562338 Odbor záležitostí EÚ
PhDr. Lucia Fančová +421 2 59562352 Odbor prierezových činností
Mgr. Zuzana Fejdiová +421 2 59562467 Odbor záležitostí EÚ
Ing. Monika Fibichová +421 2 59562167 Odbor prierezových činností
RNDr. Peter Flaškár +421 2 59562409 Odbor prierezových činností
Mgr. Martin Gergely +421 2 59562456 Odbor medzinárodných vzťahov
Mgr. Michal Helmich +421 2 59562162 Odbor záležitostí EÚ
PhDr. Marta Herrmannová +421 2 59562410 Odbor prierezových činností
Mgr. Zuzana Hricová +421 2 59562328 Odbor prierezových činností
Mgr., MSc. Milan Chrenko +421 2 59562327 Sekcia environmentálnej politiky
PhDr., Bc. Lukáš Kuchta +421 2 59562342 Odbor záležitostí EÚ
Mgr. Matúš Lopatník +421 2 59562492 Odbor prierezových činností
Alena Lukáčiková +421 2 59562172 Sekcia environmentálnej politiky
Mgr. Martina Némethová +421 2 59562004 Odbor prierezových činností
Ing. Ľuboš Piešťanský +421 2 59562427 Odbor záležitostí EÚ
MSc. Liliana Rástocká +421 2 5956 Odbor záležitostí EÚ
Ing. Ivan Rodina +421 2 59562460 Odbor záležitostí EÚ
Ing. Gabriela Štefková +421 2 59562124 Odbor záležitostí EÚ
Ing. Ondrej Šurina +421 2 59562500 Odbor záležitostí EÚ
JUDr. Tatiana Tökölyová +421 2 59562163 Odbor prierezových činností
Mgr. Soňa Tvarožeková +421 2 59562193 sona.tvarozekova@enviro.gov.sk Odbor medzinárodných vzťahov
Martina Turiničová +421 2 59562423 martina.turinicova@enviro.gov.sk Odbor záležitostí EÚ
RNDr. Kamil Vilinovič +421 2 59562013 Odbor prierezových činností
Zlatica Vrablicová +421 2 59562407 zlatica.vrablicova@enviro.gov.sk Odbor prierezových činností