Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov

2. Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov 
  CHRENKO MILAN Mgr.,MSc., generálny riaditeľ sekcie, miestnosť: 311, tel.: 59562327, 
  VRABLICOVÁ ZLATICA , sekretariát, miestnosť: 312, tel.: 59562172; 0905463044, 
2.1. Odbor koordinácie záležitostí EÚ
  DORIČKOVÁ BARBORA Mgr., vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru, miestnosť: 322, tel.: 59562338, 0917510272, 
  JAKUBOVOVÁ JANA JUDr., , miestnosť: 320a, tel.: 59562212, 
  RÁSTOCKÁ LILIANA MSc., , miestnosť: 343, tel.: 59562426, 
  RODINA IVAN Ing., , miestnosť: 313, tel.: 59562460; 0905 669189, 
  ŠTEFKOVÁ GABRIELA Ing., , miestnosť: 320a, tel.: 59562124; 0905294356, 
  ŠURINA ONDREJ Ing., , miestnosť: 345, tel.: 59562500; 0917872337, 
  TVAROŽEKOVÁ SOŇA Mgr., , miestnosť: 344, tel.: 59562193, 
2.2. Odbor medzinárodných vzťahov
  KUCHTA LUKÁŠ PhDr., Mgr., riaditeľ odboru, miestnosť: 346, tel.: 59562342; 0905682049, 
  BARLOVÁ MÁRIA , asistentka, miestnosť: 314, tel.: 59562407, 
  BERIAC MIROSLAV PhDr., , miestnosť: 345, tel.: 59562427, 
  FEJDIOVÁ ZUZANA Mgr., , miestnosť: 344, tel.: 59562467, 0905481467, 
  GERGELY MARTIN Mgr., , miestnosť: 345, tel.: 59562456, 0917139478, 
  ŠMÁLOVÁ KATARÍNA Mgr., PhD., , miestnosť: 344, tel.: 59562461; 0907335155, 
2.3. Odbor prierezových činností 
  VILINOVIČ KAMIL RNDr., riaditeľ odboru, miestnosť: 315, tel.: 59562013; 0905805821, 
  BARLOVÁ MÁRIA , asistentka, miestnosť: 314, tel.: 59562407, 
  FLAŠKÁR PETER RNDr., , miestnosť: 328, tel.: 59562409, 
  HERRMANNOVÁ MARTA PhDr., , miestnosť: 329, tel.: 59562410, 
  OSLEJOVÁ JANA Ing., , miestnosť: 320b, tel.: 59562419, 
  TÖKÖLYOVÁ TATIANA JUDr., , miestnosť: 329, tel.: 59562163, 
2.4. Odbor politiky životného prostredia 
  FISCHEROVÁ MÁRIA RNDr., , miestnosť: 313, tel.: 59562455; 0905702414, maria.fischerova@enviro.gov.sk
  CHRENKO MILAN Mgr.,MSc., poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru, miestnosť: 311, tel.: 59562327, 
  NÉMETHOVÁ MARTINA Mgr., , miestnosť: 320b, tel.: 59562004, martina.nemethova@enviro.gov.sk
  THUMOVÁ LUCIA PhDr., , miestnosť: 320b, tel.: 59562352; 0918189763, lucia.thumova@enviro.gov.sk