Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov

Generálny riaditeľ sekcie

Milan Chrenko, Mgr. MSc., generálny riaditeľ sekcie
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2327
fax: +421 2 5956 2132

Odbor prierezových činností

Kamil Vilinovič, RNDr., riaditeľ odboru
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2013

Odbor záležitostí EÚ

Barbora Doričková, Mgr.,vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2338

Odbor medzinárodných vzťahov

Lukáš Kuchta, PhDr. Mgr., riaditeľ odboru
e-mail: 
telefón: +421 2 59562342

 

Zoznam zamestnancov v abecednom radení:

Titul

Meno

Priezvisko

Telefón

e-mail

Zaradenie v organizačnej štruktúre

Mgr.

Barbora

Doričková

+421 2 59562338

Odbor záležitostí EÚ

PhDr.

Lucia

Fančová

+421 2 59562352

Odbor prierezových činností

Mgr.

Zuzana

Fejdiová

+421 2 59562467

Odbor medzinárodných vzťahov

RNDr.

Mária

Fischerová

+421 2 59562455

Odbor prierezových činností

RNDr.

Peter

Flaškár

+421 2 59562409

Odbor prierezových činností

Mgr.

Martin

Gergely

+421 2 59562456

Odbor medzinárodných vzťahov

Mgr.

Michal

Helmich

+421 2 59562162

Odbor záležitostí EÚ

PhDr.

Marta

Herrmannová

+421 2 59562410

Odbor prierezových činností

Mgr.

Zuzana

Hricová

+421 2 59562328

Odbor prierezových činností

Mgr., MSc.

Milan

Chrenko

+421 2 59562327

Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov

JUDr.

Jana

Jakubovová

+421 2 59562212

Odbor záležitostí EÚ

PhDr., Mgr.

Lukáš

Kuchta

+421 2 59562342

Odbor medzinárodných vzťahov

Valentína

Lennerová

+421 2 59562407

Odbor prierezových činností

PhDr.

Matúš

Lopatník

+421 2 59562492

Odbor prierezových činností

Mgr.

Martina

Némethová

+421 2 59562004

Odbor prierezových činností

Ing.

Jana

Oslejová

+421 2 59562419

Odbor prierezových činností

Ing.

Ľuboš

Piešťanský

+421 2 59562427

Odbor záležitostí EÚ

Ing.

Ivan

Rodina

+421 2 59562460

Odbor záležitostí EÚ

Mgr., PhD.

Katarína

Šmálová

+421 2 59562461

Odbor medzinárodných vzťahov

Ing.

Gabriela

Štefková

+421 2 59562124

Odbor záležitostí EÚ

Ing.

Ondrej

Šurina

+421 2 59562500

Odbor záležitostí EÚ

JUDr.

Tatiana

Tökölyová

+421 2 59562163

Odbor prierezových činností

Mgr.

Soňa

Tvarožeková

+421 2 59562193

Odbor záležitostí EÚ

Martina

Turiničová

+421 2 59562423

martina.turinicova@enviro.gov.sk

Odbor záležitostí EÚ

RNDr.

Kamil

Vilinovič

+421 2 59562013

Odbor prierezových činností

Zlatica

Vrablicová

+421 2 59562172

zlatica.vrablicova@enviro.gov.sk

Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov