Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia

Generálny riaditeľ sekcie 

Gabriela Fischerová, Ing., generálna riaditeľka sekcie
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2590
 

Odbor obchodovania s emisnými kvótami

Miloš Grajcar, Ing., riaditeľ odboru
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2580

 

Odbor ochrany ovzdušia

Zuzana Kocunová, Ing., riaditeľka odboru
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2271

Odbor politiky zmeny klímy

Jozef Škultéty, Ing., CSc., riaditeľ odboru  
e-mail: 
telefón: +421 2 59562246

 

Titul Meno Priezvisko Telefón e-mail Zaradenie v organizačnej štruktúre
Ing. Jozef Bocko +421 2 59562145 Odbor ochrany ovzdušia
Ing. Natália Broošová +421 2 59562651 Odbor obchodovania s emisnými kvótami
Ing. Eva Gerhátová +421 2 59562205 Odbor ochrany ovzdušia
Mgr. Mário Gnida +421 2 59562586 Odbor obchodovania s emisnými kvótami
Natália Grujbárová +421 2 59562581 Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia
Mgr. Lenka Chocholová +421 2 59562584 Odbor politiky zmeny klímy
Ing., PhD. Jana Kianička +421 2 59562330 Odbor obchodovania s emisnými kvótami
Ing. Tibor Lindovský +421 2 59562649 Odbor politiky zmeny klímy
Ing. Lenka Malatinská +421 2 59562589 Odbor politiky zmeny klímy
Bc., Mgr. Lenka Ondová +421 2 59562324 Odbor ochrany ovzdušia
Ing. Andrea Preisingerová +421 2 59562248 Odbor ochrany ovzdušia
Ing. Branislav Rosa +421 2 59562664 Odbor ochrany ovzdušia
Mgr. Lucia Rosoľanková +421 2 59562272 Odbor ochrany ovzdušia
Mgr. Sabina Sládková +421 2 59562324 Odbor ochrany ovzdušia
Ing. Zuzana Šturdíková +421 2 59562582 Odbor obchodovania s emisnými kvótami
Mgr. Angelika Tamásová +421 2 59562585 Odbor politiky zmeny klímy
Ing. Igor Vereš +421 2 59562587 Odbor politiky zmeny klímy
Ing. Andrea Verešová +421 2 59562269 Odbor ochrany ovzdušia
Ing., Mgr. Ladislav Wesselényi +421 2 59562191 ladislav.wesselenyi@enviro.gov.sk Odbor ochrany ovzdušia
Mgr. Michaela Zelmanová +421 2 59562583 michaela.zelmanova@enviro.gov.sk Odbor politiky zmeny klímy
Ing. Ľubomír Žiak +421 2 59562227 lubomir.ziak@enviro.gov.sk Odbor ochrany ovzdušia