Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia

3. Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia
  FISCHEROVÁ GABRIELA Ing., generálna riaditeľka sekcie, miestnosť: 317, tel.: 59562590, 
  GRUJBÁROVÁ NATÁLIA , asistentka, miestnosť: 316, tel.: 59562581, 
3.1. Odbor politiky zmeny klímy (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)
  ŠKULTÉTY JOZEF Ing., CSc., riaditeľ odboru, miestnosť: 246, tel.: 59562246, 
  CHOCHOLOVÁ LENKA Mgr., , miestnosť: 244, tel.: 59562584, 0905731855, 
  MALATINSKÁ LENKA Ing., , miestnosť: 318, tel.: 59562589, 
  TAMÁSOVÁ ANGELIKA Mgr., , miestnosť: 244, tel.: 59562585, 
  VEREŠ IGOR Ing., , miestnosť: 243, tel.: 59562587, 0917240183, 
  ZELMANOVÁ MICHAELA Mgr., , miestnosť: 244, tel.: 59562583; 0917372728, 
3.2. Odbor obchodovania s emisnými kvótami
  GRAJCAR MILOŠ Ing., riaditeľ odboru, miestnosť: 245, tel.: 59562580, 
  BROOŠOVÁ NATÁLIA Ing., , miestnosť: 319, tel.: 59562651, 
  GNIDA MÁRIO Mgr., , miestnosť: 243, tel.: 59562586, 
  KIANIČKA JANA Ing., PhD., , miestnosť: 330, tel.: 59562330, 
  ŠTURDÍKOVÁ ZUZANA Ing., , miestnosť: 319, tel.: 59562582, 
3.3. Odbor ochrany ovzdušia 
  KOCUNOVÁ ZUZANA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 446, tel.: 59562271; 0908901082, 
  ONDOVÁ LENKA Mgr. Bc., asistentka, miestnosť: 447, tel.: 59562324, 
  BALÁŽOVÁ MÁRIA Ing., , miestnosť: 546, tel.: 59562191, 
  BOCKO JOZEF Ing., , miestnosť: 546, tel.: 59562145, 
  GERHÁTOVÁ EVA Ing., , miestnosť: 548, tel.: 59562202, 
  PREISINGEROVÁ ANDREA Ing., , miestnosť: 547, tel.: 59562248, andrea.preisingerova@enviro.gov.sk
  ROSA BRANISLAV Ing., , miestnosť: 546, tel.: 59562664, branislav.rosa@enviro.gov.sk
  ROSOĽANKOVÁ LUCIA Mgr., , miestnosť: 548, tel.: 59562272; 0918222819, lucia.rosolankova@enviro.gov.sk
  VEREŠOVÁ ANDREA Ing., , miestnosť: 547, tel.: 59562269, andrea.veresova@enviro.gov.sk