Vytlačiť Poslať stránku

Sekcia legislatívy a práva

9. Sekcia legislatívy a práva 
  MEDŽOVÁ DANIELA JUDr., generálna riaditeľka sekcie, miestnosť: 260, tel.: 59562128, 
  BELÁŇOVÁ SYLVIA , sekretariát, miestnosť: 261, tel.: 59562300, fax: 59562131, 
9.1. Odbor legislatívy
  KATRLÍK RADOVAN Mgr., riaditeľ odboru, miestnosť: 264, tel.: 59562245, 
  KOZLÍKOVÁ BARBORA Mgr., , miestnosť: 270, tel.: 59562105, 
  LICHNEROVÁ OĽGA JUDr., , miestnosť: 263, tel.: 59562247, 
  LOJKOVÁ SILVIA JUDr., , miestnosť: 263, tel.: 59562333, 
  ROZBORILOVÁ MONIKA JUDr., , miestnosť: 255a, tel.: 59562221, 
  SMAŽÁKOVÁ JANETTE Mgr., , miestnosť: 270, tel.: 59562526, 
  ŠIROKÝ VLADIMÍR JUDr., , miestnosť: 255a, tel.: 59562701, 
  ŠVEDLÁROVÁ GABRIELA Mgr., , miestnosť: 270, tel.: 59562206, 
9.2. Odbor práva
  CINOVÁ DANIELA Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 257, tel.: 59562345, 
  GLONEK JAKUB JUDr., , miestnosť: 262, tel.: 59562412, 
  KAŠŠÁKOVÁ ZUZANA JUDr., , miestnosť: 258, tel.: 59562225, 
  MARKOVÁ MONIKA Mgr., , miestnosť: 262, tel.: 59562392; linka určená pre verejnosť: 59562222, 
  MIČIETOVÁ MARTA Mgr., , miestnosť: 257, tel.: 59562210, marta.micietova@enviro.gov.sk
  OROSI SVETLANA JUDr., , miestnosť: 258, tel.: 59562219, svetlana.orosi@enviro.gov.sk
  ZÁVODNÍKOVÁ LUCIA JUDr., , miestnosť: 259, tel.: 59562265, lucia.zavodnikova@enviro.gov.sk