Vytlačiť Poslať stránku

Samostatné odbory MŽP SR

1.2. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti
  GAJDZICOVÁ ANNA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 428, tel.: 59562420, 
  FÁZIK DÁVID Ing., , miestnosť: 430, tel.: 59562129, 0917991961, 
  MIŠKOVČÍK MIROSLAV Mgr., , miestnosť: 430, tel.: 59562133, 0918923774, 
  ŠUTTOVÁ ANNA Mgr., , miestnosť: 431, tel.: 59562208, 0918923773, fax: 59562523, 
  VANTROBA PATRIK Ing., , miestnosť: 431, tel.: 59562507; 0905943447, 
1.3. Odbor vnútorného auditu (Klobučnícka 7 81235 Bratislava)
  HASSANOVÁ MÁRIA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: 001, tel.: 59429101, 
  CEROVSKÁ IVETA , sekretariát, miestnosť: 002, tel.: 59429101, fax: 59429105, 
  GABALCOVÁ MILENA Ing., , miestnosť: 009, tel.: 59429108, 
  GAZDARICOVÁ MARTINA Ing., , miestnosť: , tel.: 59429125, 
  IVAN MIROSLAV Ing., , miestnosť: 008, tel.: 59429103, 
  JURKOVIČOVÁ ZUZANA Ing., , miestnosť: 005, tel.: 59429110, 
  KERÁČIK MILAN Ing., , miestnosť: 004, tel.: 59429114, 
  PAPANOVÁ DARINA Ing., , miestnosť: 005, tel.: 59429109, 
  SORKOVSKÁ OĽGA Ing., , miestnosť: 009, tel.: 59429104, 
  ŠIMČÁKOVÁ KATARÍNA Ing.,, , miestnosť: 005, tel.: 59429112, 
1.5. Inštitút environmentálnej politiky 
  HALUŠ MARTIN Mgr., riaditeľ inštitútu, miestnosť: 462, tel.: 59562415; 0905682401, 
  MIKUDOVÁ JANA Ing., asistentka, miestnosť: 463, tel.: 59562425, 
  ANTALOVÁ VERONIKA Ing., , miestnosť: 465, tel.: 59562452, 
  BENDÍKOVÁ MARIANNA Ing., MSc., , miestnosť: 461, tel.: 59562465, 
  DRÁB JÁN Ing., , miestnosť: 464, tel.: 59562484, 
  GÁLIS MARTIN Mgr., , miestnosť: 464, tel.: 59562665, 
  HORŇÁK MATEJ , stážista, miestnosť: 466, tel.: 9, 
  PETRÍKOVÁ KRISTÍNA Mgr., , miestnosť: 461, tel.: 59562215, 
  SLUČIAKOVÁ STELLA Bc., , miestnosť: 461, tel.: 59562475, 
  ŠIROKÝ PAVOL Mgr., , miestnosť: 466, tel.: 59562214, 
1.7.1 Odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie (Dunajská 68 81108 Bratislava)
  SKORKA ROMAN Ing., riaditeľ odboru, miestnosť: P14, tel.: 59562442, 
  GREGOROVÁ ELENA Ing., , miestnosť: P04, tel.: 59562802, 
  HOREHÁJ TOMÁŠ JUDr., , miestnosť: P13, tel.: 59562809, 
  CHOMO RICHARD Ing., , miestnosť: P11, tel.: 59562532, 
  KOSTURKO MAROŠ Mgr., , miestnosť: P13, tel.: 9, 
  KOVÁČOVÁ SIMONA Ing., , miestnosť: P01, tel.: 59562801, 
  KRAHULCOVÁ ANDREA Mgr., , miestnosť: P03, tel.: 59562447, 
  KVOKAČKOVÁ MICHAELA JUDr., , miestnosť: P04, tel.: 59562803, 
  TICHÁ ANNA Mgr., , miestnosť: P03, tel.: 59562504, 
1.12. Osobný úrad
  BERČÁKOVÁ ELENA , sekretariát, miestnosť: 212, tel.: 59562226, 
  HRUŠTINCOVÁ JANA PhDr., , miestnosť: 216, tel.: 59562369, 
  CHUDÍKOVÁ MÁRIA , , miestnosť: 214, tel.: 59562424, 
  KOZÁROVÁ LENKA Mgr., , miestnosť: 215, tel.: 59562385, 
  KRALOVIČOVÁ MELÁNIA , , miestnosť: 214, tel.: 59562104, 
  KUBEŠOVÁ MARTINA JUDr., vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru, miestnosť: 215, tel.: 59562117, 
  KUZMINOVÁ LADA Mgr., , miestnosť: 216, tel.: 59562542, 
  RENCÉSOVÁ TÍMEA JUDr., , miestnosť: 215, tel.: 59562537, 
  ŠUNIAROVÁ TATIANA , , miestnosť: 217, tel.: 59562381, 
  VRÁBELOVÁ JANA Mgr., , miestnosť: 217, tel.: 59562560, 
  ZÁVODNÁ JANA PhDr., , miestnosť: 160, tel.: 59562372, 
1.13. Odbor koordinácie štátnej správy 
  SZABOVÁ ĽUDMILA Mgr., riaditeľka odboru, miestnosť: 220b, tel.: 59562341, 
  BERACKOVÁ JANKA Ing., , miestnosť: 219, tel.: 59562370, 
  ČERVIENKOVÁ ERIKA Ing., , miestnosť: 460, tel.: 59562435, 
  HAMAJOVÁ OĽGA Ing., , miestnosť: 222, tel.: 59562550, 
  HORŇÁKOVÁ VIKTÓRIA JUDr., , miestnosť: 219, tel.: 59562501, viktoria.hornakova@enviro.gov.sk
  CHEBEŇOVÁ TATIANA Ing., , miestnosť: 222, tel.: 59562556, tatiana.chebenova@enviro.gov.sk
  SLANINKOVÁ ALŽBETA , sekretariát, miestnosť: 221, tel.: 59562341, alzbeta.slaninkova@enviro.gov.sk
1.14. Odbor verejného obstarávania 
  MEDVEĎOVÁ VIERA Ing., vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru, miestnosť: 114a, tel.: 59562478, viera.medvedova@enviro.gov.sk
  PÍŠOVÁ ANNA Mgr., , miestnosť: 114, tel.: 59562115, anna.pisova@enviro.gov.sk
  WEISS ERIK Mgr., , miestnosť: 114, tel.: 59562114, erik.weiss@enviro.gov.sk
1.17. Odbor sťažností a petícií 
  DOMSITZOVÁ ZUZANA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: , tel.: 59562604, zuzana.domsitzova@enviro.gov.sk
  GAŠPIERIK MATEJ Ing., , miestnosť: , tel.: 59562603, matej.gaspierik@enviro.gov.sk
  KESZÖCZE ROMAN Mgr., , miestnosť: , tel.: 59562601, roman.keszocze@enviro.gov.sk
  POKORNÝ JAROSLAV PhD., , miestnosť: , tel.: 59562604, jaroslav.pokorny@enviro.gov.sk