Vytlačiť Poslať stránku

Samostatné odbory MŽP SR

Odbor komunikácie

Petra Stano Maťašovská, Mgr.
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2713
fax: +421 2 5956 2481

 

Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Eva Boďová, PhDr.
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2462

  

Odbor vnútorného auditu

Mária Hassanová, Ing.
e-mail:
telefón: +421 2 5942 9101
fax: +421 2 5942 9105

 

Odbor krízového riadenia a kritickej infraštruktúry

Anna Gajdzicová, Ing. 
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2420

 

Odbor koordinácie štátnej správy

Ľudmila Szabová, Mgr.
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2340

 

Osobný úrad

Lucia Kutáková, Ing.
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2380
fax: +421 2 5956 2524

 

Odbor verejného obstarávania a prevádzky

Juliana Suchárová, Ing.
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2321
fax: +421 2 5956 2910

 

Odbor informatiky

Vladimír Ivantyšyn, Ing.
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2454

  

Oddelenie zahraničných stykov a protokolu

Tibor Balberčák, Mgr.
e-mail:  
telefón: +421 2 5956 2470
fax +421 2 5956 2457

  

Inštitút environmentálnej politiky

Martin Haluš, Mgr.
tel.: +421 2 5956 2415
e-mail:

 

Odbor integrovanej prevencie

Katarína Jankovičová, Ing.,
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2517
mobil: +421 905 669538

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti

Henrieta Čajková, Ing. 
e-mail:  
telefón: +421 2 5956 2400
mobil: +421 905 669515
fax: +421 2 5956 2508

 

Odbor odpadového hospodárstva

Eleonóra Šuplatová, Mgr.
e-mail:  
Telefón: +421 2 5956 2669
mobil: +421 918 235559
fax: + 421 2 5956 2511

  

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Gabriel Nižňanský, RNDr.
e-mail:
telefón: +421 2 5956 2516
mobil: +421 905 680873
fax: +421 2 6020 1676

  

Zoznam zamestnancov v abecednom radení:

Titul Meno Priezvisko Telefón e-mail Zaradenie v organizačnej štruktúre
Alžbeta Abrmanová +421 2 59562401 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Lukáš Antal +421 2 59562185 Odbor informatiky
Ing. Gabriela Babiarová +421 2 59429125 Odbor rezortnej kontroly
Mgr. Silvia Bajajová  +421 2 59562618 Odbor integrovanej prevencie
Mária Bajnociová +421 2 59562284 Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Mgr. Tibor Balberčák +421 2 59562470 Vedúci oddelenia zahraničných stykov a protokolu
Ing., MSc. Marianna Bendíková +421 2 59562465 Inštitút environmentálnej politiky
Mgr. Jana Benovicsová +421 2 59562510 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Janka Beracková +421 2 59562370 Odbor organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy
Elena Berčáková +421 2 59562226 Osobný úrad
Igor Binder   Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Ing. Gabriela Bizoňová +421 2 59562432 Odbor integrovanej prevencie
PhDr. Eva Boďová +421 2 59562462 Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy
Mgr. Michal Cákoci +421 2 59562471 Odbor komunikácie
Mgr. Nikoleta Celárová +421 2 59562618 Odbor integrovanej prevencie
Iveta Cerovská +421 2 59429101 Odbor vnútorného auditu
Jozef Cigánik   Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Ľubomír Cinger +421 2 59562337 Odbor informatiky
Ing. Henrieta Čajková +421 2 59562400 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpecnosti
Ing. Daniela Čertíková +421 2 59562512 Odbor odpadového hospodrástva
RNDr. Tatiana Danečková +421 2 59562405 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Ing. Zuzana Domsitzová +421 2 59429119 Odbor sťažnostní a petícií
Ing. Ján Dráb +421 2 59562465 Inštitút environmentálnej politiky
Ing. Vladimír Druga +421 2 59562165 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Ing., PhdD. Zdenka Dybalová +421 2 59562557 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Ing. Vladimír Dziuban +421 2 59429120 Odbor sťažností a petícií
Ing. Ľubomír Ďuračka

+421 2 59562130

Odbor odpadového hospodárstva
PhDr. Danica Filová +421 2 59562213 Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy
RNDr. Mária Fischerová +421 2 59562455 Inštitút environmentálnej politiky
Ing. Milena Gabalcová +421 2 59429108 Odbor vnútorného auditu
Ing. Matej Gašpierik +421 2 59429115 Odbor vnútorného auditu
Ing. Martina Gazdaricová  +421 2 59429125 Odbor vnútorného auditu
Ing. Marta Gojdičová

+421 2 59562518

Odbor odpadového hospodárstva
PhDr. Dana Gregorová +421 2 59562486 Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy
Ing. Martina Gunišová +421 2 59562142 Odbor informatiky
Mgr. Jana Guštafiková +421 2 59562276 Odbor integrovanej prevencie
Bc. Anna Haladeková  +421 2 59562201 Inštitút environmentálnej politiky
Mgr. Martin Haluš +421 2 59562415 Inštitút environmentálnej politiky
Ing. Mária Hassanová +421 2 59429101 Kancelária vedúcej služobného úradu
Ing. Adam Holec +421 2 59562375 Oddelenie zahraničných stykov a protokolu
Ing. Diana Holubová +421 2 59562539 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpecnosti
Anna Homolková +421 2 59562403 Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
JUDr. Viktória Horňáková +421 2 59562501 Odbor organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy
PhDr. Jana Hruštincová +421 2 59562369 Oddelenie vzdelávania a odmeňovania
Ing. Tatiana Chebeňová +421 2 59562556 Odbor organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy
Ing. Richard Chomo  +421 2 59562532 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Mária Chudíková +421 2 59562424 Oddelenie personálne a organizačné
Ing. Miroslav Ivan  +421 2 59429103 Odbor vnútorného auditu
Ing. Vladimír Ivantyšyn +421 2 59562454 Odbor informatiky
Ing. Ján Janiga +421 2 59562544 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpecnosti
Ing. Katarína Jankovičová +421 2 59562517 Odbor integrovanej prevencie
Katarína Jediná +421 2 59562548 Odbor environmentálneho posudzovania
Ing. Mário Juliny +421 2 59562005 Odbor organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy
Ing. Jana Juríková

+421 2 59562528

+421 915 992213

Odbor odpadového hospodárstva
Michal Juriš +421 2 59562286 Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Ing. Zuzana Jurkovičová +421 2 59429110 Odbor vnútorného auditu
Ing. Klaudia Karelová +421 2 5956 Oddelenie zahraničných stykov a protokolu
Ivan Kaszás +421 2 59562437 Odbor odpadového hospodárstva
Ing. Milan Keráčik +421 2 59429114 Odbor vnútorného auditu
Jaroslava Kerestešová +421 2 59562182 Oddelenie verejného obstarávania a správy majetku štátu
Mgr. Roman Keszöcze +421 2 59429117 Odbor sťažností a petícií
Mgr. Jaroslav Koco +421 2 59562705 Odbor odpadového hospodárstva
Mgr. Zuzana Koločányová +421 2 59562232 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Milan Kotlár Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Mgr. Andrej Kučeravý +421 2 59562030 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Melánia Kralovičová +421 2 59562104 Oddelenie personálne a organizačné
Ing., Mgr. Iveta Krbaťová +421 2 59429107 Oddelenie vnútorného auditu
Jana Križanová +421 2 59562468 Oddelenie vzdelávania a odmeňovania
Jakub Kuruc +421 2 59562192 Odbor komunikácie
Ing. Lucia Kutáková +421 2 59562535 Oddelenie vzdelávania a odmeňovania
Mgr. Lada Kuzminová +421 2 59562542 Oddelenie vzdelávania a odmeňovania
Ing. Vladimír Lavo +421 2 59429116 Odbor vnútorného auditu
Mgr. Martina Lojdlová  +421 2 59562458 Oddelenie zahraničných stykov a protokolu
Ing. Milan Luciak

+421 2 59562186

+421 905 680825

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Mgr. Peter Lukáč +421 2 59562441 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Miroslava Masničáková +421 2 59562261 Odbor odpadového hospodárstva
Ing. Viera Medveďová +421 2 59562478 Oddelenie verejného obstarávania
Ing. Jana Mičáková +421 2 59562266 odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečonosti
Mgr. Vladimír Michniewicz +421 2 59562376 Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Mgr. Jana Miklasová +421 2 59562440 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
PhDr. Ľubica Mikulášková +421 2 59562461 Odbor medzinárodných vzťahov a protokolu
Mgr. Natália Mogelská +421 2 59562717 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpecnosti
Mgr. Ivana Návojská +421 2 59562496 Odbor odpadového hospodárstva
RNDr. Gabriel Nižňanský +421 2 59562516 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
RNDr. Milena Okoličányiová +421 2 59562446 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Darina Papanová +421 2 59429109 Odbor vnútorného auditu
Ing. Peter Pitoňák +421 2 59562545 Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Ing. Helena Ponecová +421 2 59562520 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
RNDr. Jaroslav Pokorný +421 2 59429118 Odbor sťažností a petícií
Milan Polanský   Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Bc. Matúš Porubčanský +421 2 59562477 Oddelenie verejného obstarávania a správy majetku štátu
Ing. Milan Prelec +421 2 59429113 Odbor vnútorného auditu
Bc. Silvia Rózsárová +421 2 59562141 Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy
Ing. Rudolfa Rothová +421 2 59562404 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpecnosti
Ing. Kristína Rusová +421 2 59429116 Odbor rezortnej kontroly
Ing. Ivan Ryšavý +421 2 59429123 Oddelenie vnútorného auditu
Mgr. Soňa Sadáková +421 2 5956 Odbor integrovanej prevencie
Mgr. Miroslav Sedláček +421 2 59562275 Odbor odpadového hospodárstva
Ing. Roman Skorka +421 2 59562442 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Alžbeta Slaninková +421 2 59562341 Odbor organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy
Ing. Denisa Slaninková  +421 2 59562244 Odbor odpadového hospodárstva
Ján Slezák    +421 2 5956 Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Zuzana Slobodová +421 2 59562185 Odbor informatiky
Ing. Oľga Sorkovská +421 2 59429104 Odbor vnútorného auditu
Ing. Katarína Spišáková +421 2 59562502 Odbor odpadového hospodárstva
Mária Starovecká +421 2 59562343 Odbor informatiky
Ing. Marián Strýček

+421 2 59562273

+421 905 669237

marian.strycek@enviro.gov.sk
Odbor odpadového hospodárstva
Mgr. Ľudmila Szabová +421 2 59562341 Odbor organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy
Ľudovít Szalai Oddelenie prevádzky a dopravy
Ing. Katarína Šimčáková +421 2 59429112 Odbor vnútorného auditu
Ing., CSc. Viera Šimkovicová +421 2 59562165 Odbor odpadového hospodárstva
Ing. Viera Špalková +421 2 59562522 Odbor odpadového hospodárstva
Mgr. Andrea Švehlová +421 2 59562447 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Mgr. Zuzana Šuláková  +421 2 59562716 Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Tatiana Šuniarová +421 2 59562381 Oddelenie personálne a organizačné
Mgr. Eleonóra Šuplatová

+421 2 59562669

+421 918 235559

Odbor odpadového hospodárstva
Mgr. Anna Šuttová +421 2 59562208 Odbor krízového riadenia a kritickej infraštruktúry
Mgr. Miroslava

Takács

Snopková

+421 2 59562374 Odbor informatiky
Mgr. Veronika Tencerová +421 2 59562262 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Mgr. Anna Tichá  +421 2 59562504 anna.ticha@enviro.gov.sk Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Tatiana Tobiášová

+421 2 59562621

+421 905 680524

tatiana.tobiasova@enviro.gov.sk Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpecnosti
Ing. Tomáš Trcka +421 2 59562263 tomas.trcka@enviro.gov.sk Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpecnosti
Mgr. Oľga Trcková +421 2 59562292 olga.trckova@enviro.gov.sk Odbor odpadového hospodárstva
Mgr. Dáša Uhliarová +421 2 59562348 dasa.uhliarova@enviro.gov.sk Odbor odpadového hospodárstva
JUDr. Veronika Václavková +421 2 59562715 veronika.vaclavkova@enviro.gov.sk Odbor odpadového hospodárstva
Ing. Marian Vagač +421 2 59562448 marian.vagac@enviro.gov.sk Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
JUDr., PhD. Ján Vanin +421 2 59562672 jan.vanin@enviro.gov.sk Odbor komunikácie
Marián Vaňo +421 2 59562347 marian.vano@enviro.gov.sk Odbor informatiky
Petra Varhaníková petr.varhanikova@enviro.gov.sk Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpecnosti
RNDr. Mária Fischerová +421 2 59562455 Odbor ekonomických nástrojov a analýz
Mgr., MBA. Michaela Vozárová +421 2 5956 2117 michaela.vozarova@enviro.gov.sk Oddelenie verejného obstarávania a správy majetku štátu
Jana Vrábelová +421 2 59562226 jana.vrabelova@enviro.gov.sk Oddelenie personálne a organizačné
Ing. Maroš Záhorský +421 2 59562515 maros.zahorsky@enviro.gov.sk Odbor odpadového hospodárstva
PhDr. Jana Závodná +421 2 59562372 jana.zavodna@enviro.gov.sk Oddelenie vzdelávania a odmeňovania
JUDr. Lucia Závodníková +421 2 59562265 lucia.zavodnikova@enviro.gov.sk Oddelenie právnych služieb a odvolacích konaní
Vanda Zbyňovská +421 2 59562101 vanda.zbynovska@enviro.gov.sk Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
JUDr. Stanislava Zelenková +421 2 59562513 stanislava.zelenkova@enviro.gov.sk Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
JUDr. Vladimír Zemko +421 2 59562439 vladimir.zemko@enviro.gov.sk Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie