Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Samostatné odbory MŽP SR

1.2. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti

1.3. Odbor vnútorného auditu (Klobučnícka 7 81235 Bratislava)

1.5. Inštitút environmentálnej politiky 

1.7.1 Odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie (Dunajská 68 81108 Bratislava)

1.12. Osobný úrad

1.13. Odbor koordinácie štátnej správy 

1.14. Odbor verejného obstarávania 

1.17. Odbor sťažností a petícií