Vytlačiť Poslať stránku

Samostatné odbory MŽP SR

Odbor vnútorného auditu

Mária Hassanová, Ing.
e-mail: 
telefón: +421 2 5942 9101
fax: +421 2 5942 9105

 

Odbor krízového riadenia a kritickej infraštruktúry

Anna Gajdzicová, Ing. 
e-mail: 
telefón: +421 2 5956 2420

 

Odbor koordinácie štátnej správy

Ľudmila Szabová, Mgr
e-mail:ludmila.szabova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2340

 

Osobný úrad

JUDr. Dana Kišková
e-mail: 
telefón: +421 2 5956 2117
fax: +421 2 5956 2524

 

Odbor verejného obstarávania a prevádzky

Juliana Suchárová, Ing. 
e-mail: 
telefón: +421 2 5956 2321
fax: +421 2 5956 2910

 

Odbor informatiky

Vladimír Ivantyšyn, Ing. 
e-mail:  
telefón: +421 2 5956 2454

 

Inštitút environmentálnej politiky

Martin Haluš, Mgr.
tel.: +421 2 5956 2415
e-mail: 

 

Odbor sťažností a petícií

Zuzana Domsitzová, Ing.  
tel.: +421 2 59429 119
e-mail: 

 

Zoznam zamestnancov v abecednom radení:

Titul Meno Priezvisko Telefón e-mail Zaradenie v organizačnej štruktúre
Ing., MSc. Marianna Bendíková +421 2 59562465 Inštitút environmentálnej politiky
Ing. Janka Beracková +421 2 59562370 Odbor koordinácie štátnej správy
Elena Berčáková +421 2 59562226 Osobný úrad
Igor Binder   Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Iveta Cerovská +421 2 59429101 Odbor vnútorného auditu
Jozef Cigánik Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Ľubomír Cinger +421 2 59562337 Odbor informatiky
Ing. Zuzana Domsitzová +421 2 59429119 Odbor sťažnostní a petícií
Ing. Ján Dráb +421 2 59562465 Inštitút environmentálnej politiky
Ing. Vladimír Dziuban +421 2 59429120 Odbor sťažností a petícií
RNDr. Mária Fischerová +421 2 59562455 Inštitút environmentálnej politiky
Ing. Milena Gabalcová +421 2 59429108 Odbor vnútorného auditu
Ing. Matej Gašpierik +421 2 59429115 Odbor vnútorného auditu
Ing. Martina Gazdaricová  +421 2 59429125 Odbor vnútorného auditu
Ing. Martina Gunišová +421 2 59562142 Odbor informatiky
Bc. Anna Haladeková  +421 2 59562201 Inštitút environmentálnej politiky
Mgr. Martin Haluš +421 2 59562415 Inštitút environmentálnej politiky
Ing. Mária Hassanová +421 2 59429101 Odbor vnútorného auditu
Anna Homolková +421 2 59562403 Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
JUDr. Viktória Horňáková +421 2 59562501 Odbor organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy
PhDr. Jana Hruštincová +421 2 59562369 Oddelenie vzdelávania a odmeňovania
Ing. Tatiana Chebeňová +421 2 59562556 Odbor organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy
Mária Chudíková +421 2 59562424 Osobný úrad
Ing. Miroslav Ivan  +421 2 59429103 Odbor vnútorného auditu
Ing. Vladimír Ivantyšyn +421 2 59562454 Odbor informatiky
Ing. Mário Juliny +421 2 59562005 Odbor organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy
Michal Juriš +421 2 59562286 Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Ing. Zuzana Jurkovičová +421 2 59429110 Odbor vnútorného auditu
Ing. Milan Keráčik +421 2 59429114 Odbor vnútorného auditu
Jaroslava Kerestešová +421 2 59562182 Oddelenie verejného obstarávania a správy majetku štátu
Mgr. Roman Keszöcze +421 2 59429117 Odbor sťažností a petícií
Milan Kotlár Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Melánia Kralovičová +421 2 59562104 Oddelenie personálne a organizačné
Ing., Mgr. Iveta Krbaťová +421 2 59429107 Oddelenie vnútorného auditu
Jana Križanová +421 2 59562468 Oddelenie vzdelávania a odmeňovania
Ing. Lucia Kutáková +421 2 59562535 Osobný úrad
Mgr. Lada Kuzminová +421 2 59562542 Oddelenie vzdelávania a odmeňovania
Ing. Vladimír Lavo +421 2 59429116 Odbor vnútorného auditu
Ing. Viera Medveďová +421 2 59562478 Oddelenie verejného obstarávania
Ing. Jana Mičáková +421 2 59562266 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Mgr. Vladimír Michniewicz +421 2 59562376 Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
PhDr. Ľubica Mikulášková +421 2 59562461 Odbor medzinárodných vzťahov a protokolu
Ing. Darina Papanová +421 2 59429109 Odbor vnútorného auditu
Ing. Peter Pitoňák +421 2 59562545 Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
RNDr. Jaroslav Pokorný +421 2 59429118 Odbor sťažností a petícií
Milan Polanský +421 2 59562545 Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Bc. Matúš Porubčanský +421 2 59562477 Oddelenie verejného obstarávania a správy majetku štátu
Ing. Milan Prelec +421 2 59429113 Odbor vnútorného auditu
Ing. Kristína Rusová +421 2 59429116 Odbor rezortnej kontroly
Ing. Ivan Ryšavý +421 2 59429123 Oddelenie vnútorného auditu
Alžbeta Slaninková +421 2 59562341 Odbor organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy
Ján Slezák    +421 2 5956 Oddelenie hospodárskej správy a dopravy
Zuzana Slobodová +421 2 59562185 Odbor informatiky
Ing. Oľga Sorkovská +421 2 59429104 Odbor vnútorného auditu
Mária Starovecká +421 2 59562343 Odbor informatiky
Mgr. Ľudmila Szabová +421 2 59562341 Odbor organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy
Ľudovít Szalai Oddelenie prevádzky a dopravy
Ing. Katarína Šimčáková +421 2 59429112 katarina.simcakova@enviro.gov.sk Odbor vnútorného auditu
Tatiana Šuniarová +421 2 59562381 tatiana.suniarova@enviro.gov.sk Osobný úrad
Mgr. Anna Šuttová +421 2 59562208 anna.suttova@enviro.gov.sk Odbor krízového riadenia a kritickej infraštruktúry
Mgr. Miroslava

Takács

Snopková

+421 2 59562374 miroslava.takacs_snopkova@enviro.gov.sk Odbor informatiky
Marián Vaňo +421 2 59562347 marian.vano@enviro.gov.sk Odbor informatiky
RNDr. Mária Fischerová +421 2 59562455 Odbor ekonomických nástrojov a analýz
Mgr., MBA. Michaela Vozárová +421 2 5956 2117 michaela.vozarova@enviro.gov.sk Oddelenie verejného obstarávania a správy majetku štátu
Jana Vrábelová +421 2 59562226 jana.vrabelova@enviro.gov.sk Osobný úrad
PhDr. Jana Závodná +421 2 59562372 jana.zavodna@enviro.gov.sk Oddelenie vzdelávania a odmeňovania
Vanda Zbyňovská +421 2 59562101 vanda.zbynovska@enviro.gov.sk Oddelenie hospodárskej správy a dopravy