Vytlačiť Poslať stránku

Organizácie rezortu

 

Environmentálny fond

Peter Kalivoda, Mgr., riaditeľ

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Oto Hornák, RNDr., generálny riaditeľ

 

Slovenská agentúra životného prostredia

Martin Lakanda, Ing., generálny riaditeľ

 

Slovenský hydrometeorologický ústav

RNDr. Martin Benko, PhD., generálny riaditeľ

 

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Ing. Ľubica Kopčová PhD., generálna riaditeľka

 

Slovenský vodohospodársky podnik

Stanislav Gáborík, Ing., generálny riaditeľ

 

Vodohospodárska výstavba Bratislava

Daniel Kvocera, Ing., generálny riaditeľ

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Branislav Žec, PhDr., CSc., riaditeľ

 

Slovenské banské múzeum

Jozef Labuda, PhDr., CSc., riaditeľ

 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Dana Šubová, doc. RNDr., CSc., riaditeľka

 

Zoologická záhrada Bojnice

Milan Šovčík, Ing., riaditeľ

 

Štátna ochrana prírody SR

Milan Boroš, Ing., generálny riaditeľ