Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štátny tajomník II.

JUDr. Boris Susko, PhD.

JUDr. Boris Susko, PhD.

email:
telefón: +421 2 5956 2491

ŽIVOTOPIS

Stav: ženatý, 1 dieťa

 

Vzdelanie:

 • 1995 – 2002 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, doktorandské štúdium – udelená vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.) vo vednom odbore 68-08-9 trestné právo 
 • 2000 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, rigorózna skúška (JUDr.) v odbore 68-08-9 trestné právo
 • 1989 – 1995 Magisterské štúdium v odbore právo – ukončené štátnou záverečnou skúškou

 

Doterajšie zamestnanie:

 • 2012 - 2016 Národná rada Slovenskej republiky, poslanec, podpredseda výboru
 • 2008 – 2016 Advokátska kancelária JUDr. Boris Susko, s. r. o., advokát
 • 2004 – 2007 SZČO, advokát
 • 2016 – 2016 Vysoká škola Danubius, odborný asistent
 • 2013 – 2013 Vysoká škola v Sládkovičove, prorektor
 • 2006 – 2013 Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského, prodekan
 • 1996 – 2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, odborný asistent
 • 1996 – 1996 Slovenské telekomunikácie, š.p., Bratislava, právnik
 • 1995 – 1996 Obvodná prokuratúra Bratislava I., právny čakateľ prokuratúry Jazykové znalosti: Cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk