Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štátny tajomník I.

Ing. Norbert Kurilla, PhD.

Ing. Norbert Kurilla, PhD.

e-mail:
tel.: +421 2 5956 2087

ŽIVOTOPIS

Stav: ženatý, 2 deti

 

 

Vzdelanie:

 

  • 2009 – 2009 Certifikát/odborný kurz (Medzinárodná tvorba politiky životného prostredia a diplomacia) pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) a Joensuu Univezity, Fínsko
  • 2003 – 2007 Philosophiae doctor (PhD.) špecializácia - medzinárodné ekonomické vzťahy, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
  • 2005 – 2006 Certifikát (doktorandské štipendium), vedecko-výskumný pobyt, Gent University, Jean Monnet Centre of Excellence, Belgické kráľovstvo
  • 2005 – 2005 Certifikát (odborné riadenie EÚ politík), Clingendael Inštitút medzinárodných vzťahov, Haag, Holandsko
  • 2000 – 2003 Inžinier (medzinárodné vzťahy), Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave február
  • 2002 – 2002 Certifikát (Ázijský študijný program, bilaterálny výmenný program; špecializácia na environmentálnu ekonómiu, medzinárodný obchod v juhovýchodnej Ázii, kórejský jazyk a kultúru), Sejong University, Seoul, Kórejská republika

 

 

Doterajšie zamestnanie:

 

  • 2016 – 2016 - vedúci oddelenia pre životné prostredie a zmenu klímy, Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii, Brusel
  • 2014 – 2016 - generálny riaditeľ Sekcie environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia SR
  • 2007 – 2014 - environmentálny atašé a druhý tajomník, Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii, Brusel
  • 2003 – 2007 - hlavný štátny radca, Odbor záležitosti EÚ, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Jazykové znalosti:

Cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, poľský jazyk, kórejský jazyk