Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Generálna tajomníčka služobného úradu

JUDr. Ľubomíra Kubišová

JUDr. Ľubomíra Kubišová

e-mail: sekretariatvsu@enviro.gov.sk 

telefón: +421 2 5956 2020

ŽIVOTOPIS

VZDELANIE:

  • Rigorózna skúška Právnická fakulta Univerzity Komenského, akademický titul JUDr. (2008)
  • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, akademický titul Mgr. (2007)
  • Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici (1999)

DOTERAJŠIE ZAMESTNANIE:

  • Ministerstvo spravodlivosti SR, vedúca služobného úradu (05/2012 – 03/2016)
  • Ministerstvo spravodlivosti SR, generálna riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu (05/2012)
  • Ministerstvo kultúry SR, riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu (2012 – 04/2012)
  • Ministerstvo kultúry SR, riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu a  poverená zastupovaním riaditeľa odboru legislatívy a práva (2011)
  • Colné riaditeľstvo SR, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa (2007 – 2010)
  • Colné riaditeľstvo SR, vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa (2004 – 2007)
  • Colný úrad Banská Bystrica (1999 – 2003)

Jazykové znalosti:

Cudzie jazyky: Anglický jazyk