Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vedenie

Ing. László Sólymos

Minister: Ing. László Sólymos

e-mail:
telefón: +421 2 5956 2306 

ŽIVOTOPIS

Dátum narodenia: 16.11.1968
Miesto narodenia: Bratislava
Trvalé bydlisko: Bratislava
Stav: ženatý, 3 deti

Vzdelanie:
 • 1986 – 1991 - Strojnícka fakulta SVŠT, Bratislava
Doterajšie zamestnanie: 
 • 2012 - 2016 - poslanec Národnej rady SR, člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá
 • 2010 - 2012 - poslanec Národnej rady SR, člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
 • 2009 - súčasnosť - člen Republikového predsedníctva strany Most-Híd
 • 2005 - 2009 - predseda okresnej organizácie SMK, člen Republikovej rady
 • 1990 - 2010 - Samostatne zárobková činná osoba

fotka vo vysokom rozlíšení


Ing. Norbert Kurilla, PhD.

Štátny tajomník: Ing. Norbert Kurilla, PhD.

e-mail: statny.tajomnik1@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2087

ŽIVOTOPIS

Stav: ženatý, 2 deti

Vzdelanie:
 • 2009 – 2009 Certifikát/odborný kurz (Medzinárodná tvorba politiky životného prostredia a diplomacia) pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) a Joensuu Univezity, Fínsko
 • 2003 – 2007 Philosophiae doctor (PhD.) špecializácia - medzinárodné ekonomické vzťahy, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
 • 2005 – 2006 Certifikát (doktorandské štipendium), vedecko-výskumný pobyt, Gent University, Jean Monnet Centre of Excellence, Belgické kráľovstvo
 • 2005 – 2005 Certifikát (odborné riadenie EÚ politík), Clingendael Inštitút medzinárodných vzťahov, Haag, Holandsko
 • 2000 – 2003 Inžinier (medzinárodné vzťahy), Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave február
 • 2002 – 2002 Certifikát (Ázijský študijný program, bilaterálny výmenný program; špecializácia na environmentálnu ekonómiu, medzinárodný obchod v juhovýchodnej Ázii, kórejský jazyk a kultúru), Sejong University, Seoul, Kórejská republika
Doterajšie zamestnanie:
 • 2016 – 2016 - vedúci oddelenia pre životné prostredie a zmenu klímy, Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii, Brusel
 • 2014 – 2016 - generálny riaditeľ Sekcie environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia SR
 • 2007 – 2014 - environmentálny atašé a druhý tajomník, Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii, Brusel
 • 2003 – 2007 - hlavný štátny radca, Odbor záležitosti EÚ, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Jazykové znalosti:

Cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, poľský jazyk, kórejský jazyk


JUDr. Boris Susko, PhD.

Štátny tajomník: JUDr. Boris Susko, PhD.

email 
telefón: +421 2 5956 2491

ŽIVOTOPIS

Stav: ženatý, 1 dieťa

Vzdelanie:
 • 1995 – 2002 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, doktorandské štúdium – udelená vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.) vo vednom odbore 68-08-9 trestné právo 
 • 2000 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, rigorózna skúška (JUDr.) v odbore 68-08-9 trestné právo
 • 1989 – 1995 Magisterské štúdium v odbore právo – ukončené štátnou záverečnou skúškou
Doterajšie zamestnanie:
 • 2012 - 2016 Národná rada Slovenskej republiky, poslanec, podpredseda výboru
 • 2008 – 2016 Advokátska kancelária JUDr. Boris Susko, s. r. o., advokát
 • 2004 – 2007 SZČO, advokát
 • 2016 – 2016 Vysoká škola Danubius, odborný asistent
 • 2013 – 2013 Vysoká škola v Sládkovičove, prorektor
 • 2006 – 2013 Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského, prodekan
 • 1996 – 2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, odborný asistent
 • 1996 – 1996 Slovenské telekomunikácie, š.p., Bratislava, právnik
 • 1995 – 1996 Obvodná prokuratúra Bratislava I., právny čakateľ prokuratúry Jazykové znalosti: Cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk

JUDr. Ľubomíra Kubišová

Generálna tajomníčka služobného úradu: JUDr. Ľubomíra Kubišová

e-mailsekretariatgtsu@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2020

ŽIVOTOPIS

Vzdelanie:

 • Rigorózna skúška Právnická fakulta Univerzity Komenského, akademický titul JUDr. (2008)
 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, akademický titul Mgr. (2007)
 • Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici (1999)
Doterajšie zamestnanie:
 • Ministerstvo spravodlivosti SR, vedúca služobného úradu (05/2012 – 03/2016)
 • Ministerstvo spravodlivosti SR, generálna riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu (05/2012)
 • Ministerstvo kultúry SR, riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu (2012 – 04/2012)
 • Ministerstvo kultúry SR, riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu a  poverená zastupovaním riaditeľa odboru legislatívy a práva (2011)
 • Colné riaditeľstvo SR, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa (2007 – 2010)
 • Colné riaditeľstvo SR, vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa (2004 – 2007)
 • Colný úrad Banská Bystrica (1999 – 2003)
Jazykové znalosti:

Cudzie jazyky: Anglický jazyk