Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Letná stáž

Letná stáž – v kancelárii ministra životného prostredia SR, Lászlóa Sólymosa, resp. na iných útvaroch ministerstva

Náplň práce:

 • pomoc pri príprave odborných podkladov pre prácu ministra
 • pomoc pri administratívnom chode kancelárie ministra
 • príprava akcií určených na propagáciu činností ministerstva
 • koordinácia mediálnych aktivít ministerstva
 • možnosť požiadať o stáž na inom odbornom útvare ministerstva

Rozsah: 20 hodín týždenne
Dĺžka: 1 mesiac
Druh pracovného pomeru: Dohoda o brigádnickej práci študenta
Odmena: 4 Eur/hod.
Požiadavky na uchádzača:

 • študent VŠ dennej formy štúdia do 26 rokov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka alebo aktívna znalosť maďarského jazyka vítaná
 • PC zručnosti (MS Office, Excel),
 • zmysel pre spoluprácu, záujem a orientácia v oblasti práce ústavného činiteľa

Požadované dokumenty:

 • životopis,
 • motivačný list,
 • potvrdenie o návšteve školy,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Miesto práce: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania: do20.5.2019
Predpokladaný termín nástupu: 17.6.2019 a 15.7.2019
Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
- v elektronickej podobe na adresu: