Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pracovné ponuky

Register výberových konaní na pracovné miesta v štátnej správe

 

 

 

 

Na odbor politiky životného prostredia mame vypísané 1 vonkajšie výberové konanie, konkrétne na agendu zeleného verejného obstarávania a obehového hospodárstva v prepojení na udržateľnú spotrebu a výrobu, ekodizajn, environmentálne technológie a iné zaujímavé témy. VK: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/15213 (prihlasovanie otvorené do 19.3.).

Tiež mame 1 širšie vnútorne VK na agendu indikátorov o životnom prostredí a implementáciu environmentálnej stratégie: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/15495 (prihlasovanie otvorene do 27.3.)