Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia

3. Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia

3.1. Odbor politiky zmeny klímy (Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava)

3.2. Odbor obchodovania s emisnými kvótami

3.3. Odbor ochrany ovzdušia