Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia vôd

4. Sekcia vôd (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
NOVÁK VLADIMÍR Ing., generálny riaditeľ sekcie, miestnosť: S2-12, tel.: 59563101,
BIELIKOVÁ BEÁTA Mgr., asistentka, miestnosť: S2-11, tel.: 59563102,
VRÁTNICA - INFORMÁTOR NÁBREŽIE Ľ. SVOBODU 5 , , miestnosť: , tel.: 59343111,
VYHLÍDALOVÁ SOŇA , , miestnosť: S2-02, tel.: 59563212,
4.1. Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
GAÁLOVÁ ANNA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: S2-19, tel.: 59563107; 0908799939,
SMOLÍKOVÁ JANA Ing., asistentka, miestnosť: S2-18, tel.: 59563108,
ALBERTYOVÁ BEATRIX Ing., , miestnosť: S2-21, tel.: 59563228,
BEKEROVÁ LÝDIA Ing., , miestnosť: S2-22, tel.: 59563230; 0915749661,
FARKAŠOVÁ KVĚTOSLAVA Ing., , miestnosť: S2-17, tel.: 59563220,
LETAVAJOVÁ LENKA Ing.,Phd, , miestnosť: S2-22, tel.: 59563231,
OPATÍK MATEJ Mgr., , miestnosť: S1-14, tel.: 59563235,
RECHTOROVIČOVÁ OĽGA Ing., , miestnosť: S2-20, tel.: 59563222,
STRIHOVÁ MICHAELA Ing., , miestnosť: S2-20, tel.: 59563223,
ŠOBEKOVÁ MÁRIA Ing., , miestnosť: S2-17, tel.: 59563229,
ŠULEKOVÁ JARMILA Ing., , miestnosť: S2-21, tel.: 59563227,
4.1.1. Oddelenie štátnej správy rybárstva (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
DOBIAŠ TIBOR Ing., vedúci oddelenia, miestnosť: S2-15, tel.: 59563221; 0908793465,
CEHLÁRIKOVÁ JANA JUDr.,Mgr., , miestnosť: S3-12, tel.: 59563112,
HAUSMAN MAREK Ing., , miestnosť: S3-12, tel.: 59563115; 0918222859,
4.2. Odbor strategického vodného plánovania (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
VIKUKELOVÁ VIERA Ing., riaditeľka odboru, miestnosť: S2-25, tel.: 59563105; 0905943682,
BULÁK PETER Ing., , miestnosť: S2-08, tel.: 59563203,
HORVÁT OLIVER Mgr., PhD., , miestnosť: S2-08, tel.: 59563205,
KARASOVÁ KATARINA Bc., , miestnosť: S2-24, tel.: 59563106; 59343283, fax: 59806206,
KELNAROVÁ ZDENKA Ing., , miestnosť: S3-14, tel.: 59563114; 0905998033, fax: 59806206,
KOŠOVSKÝ PETER Ing., , miestnosť: S1-15, tel.: 59563218; 0905668039,
REŠUTÍKOVÁ IVANA Ing., , miestnosť: S3-13, tel.: 59563113,
STRELKOVÁ ĽUDMILA Ing., , miestnosť: S1–13, tel.: 59563226, 59343385,
4.3. Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)
ŠIATKOVSKÝ JURAJ Ing., riaditeľ odboru, miestnosť: S2-05, tel.: 59563103; 0915867554,
HREHOROVSKÁ JANA , asistentka, miestnosť: S2-04, tel.: 59563104; 59343393, fax: 59806208,
DIVÉKY PAULA Mgr., , miestnosť: S2-07, tel.: 59563217, Paula.Diveky@enviro.gov.sk
FRIDRICH TEGELHOFFOVÁ MARTINA Ing., PhD., , miestnosť: S2-06, tel.: 59563215, Martina.Fridrich@enviro.gov.sk
GALLÉOVÁ IVICA Ing., , miestnosť: S2-06, tel.: 59563213; 0908782564, fax: 59806204, ivica.galleova@enviro.gov.sk
HAFROVIČOVÁ VLADIMÍRA Ing., , miestnosť: S 2-06, tel.: 59806214, vladimira.hafrovicova@enviro.gov.sk
HAPČO IVAN Ing., , miestnosť: S2-06, tel.: 59563216, ivan.hapco@enviro.gov.sk
LENÁRT GABRIEL Ing., , miestnosť: S2-03, tel.: 59563211, gabriel.lenart@enviro.gov.sk
TEGELHOFFOVÁ MIROSLAVA Ing.,PhD., , miestnosť: S2-03, tel.: 59563207, miroslava.tegelhoffova@enviro.gov.sk