Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia vôd

4. Sekcia vôd (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)

4.1. Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)

4.1.1. Oddelenie štátnej správy rybárstva (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)

4.2. Odbor strategického vodného plánovania (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)

4.3. Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami (Nábrežie L. Svobodu 5 81249 Bratislava)